Šolsko leto 2023/2024

Letni delovni načrt 2023/24: LDN 2023/24

Letno poročilo 2022/23: LP 2022/23

Vzgojni načrt 2023/24: Vzgojni načrt 2023/24

Šolska pravila 2023/24: Šolska pravila 2023/24

Šolsko leto 2022/2023

Letni delovni načrt 2022/23: LDN 2022/23 (delovna verzija)

Letno poročilo 2021/22: LP 2021/22 (delovna verzija)

Vzgojni načrt 2022/23: Vzgojni načrt 2022/23 (delovna verzija)

Šolska pravila 2022/23: Šolska pravila 2022/23 (delovna verzija)

Dokumente za vrtec lahko najdete na sledeči povezavi: Dokumenti vrtca.

Šolsko leto 2021/2022

Splošni higienski načrt za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe z nalezljivimi boleznimi in protokoli za zagotovitev dela v času covid-19: Higienski načrt in protokoli

Letni delovni načrt 2021/22: LDN 2021/22 (delovna verzija)

Letno poročilo 2020/21: LP 2020/21 (delovna verzija)

Vzgojni načrt 2021/22: Vzgojni načrt 2021/22

Šolska pravila 2021/22: Šolska pravila 2021/22

Dokumente za vrtec lahko najdete na sledeči povezavi: Dokumenti vrtca.

Šolsko leto 2020/2021

Splošni higienski načrt za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe z nalezljivimi boleznimi in protokoli za zagotovitev dela v času covid-19: Higienski načrt in protokoli

Letni delovni načrt 2020/21: LDN 2020/21

Letno poročilo 2019/20: LP 2019/20

Vzgojni načrt 2020/21: Vzgojni načrt 2020/21 (delovna verzija)

Šolska pravila 2020/21: Šolska pravila 2020/21 (delovna verzija)

Dokumente za vrtec lahko najdete na sledeči povezavi: Dokumenti vrtca.

Šolsko leto 2019/2020

Letni delovni načrt 2019/20: LDN 2019/20

Letno poročilo 2018/19: LP 2018/19

Vzgojni načrt 2019/20: Vzgojni načrt 2019/20 (delovno gradivo)

Pravila o šolski prehrani 2019/20: Pravila o šolski prehrani 2019/20 (delovno gradivo)

Dokumente za vrtec lahko najdete na sledeči povezavi: Dokumenti vrtca.

Šolsko leto 2018/2019

Letni delovni načrt 2018/19: LDN 2018/19

Letno poročilo 2017/18: LP 2017/18

Vzgojni načrt 2018/19: Vzgojni načrt 2018/19

Šolska pravila: Šolska pravila 2018/19

Šolsko leto 2017/2018

Letni delovni načrt 2017/18: LDN 2017/18

Letno poročilo 2016/17: LP 2016/2017

Vzgojni načrt 2017/18: Vzgojni načrt 2017/18

Šolska pravila: Šolska pravila 2017/18

Dokumente za vrtec lahko najdete na sledeči povezavi: Dokumenti vrtca.

Šolsko leto 2016/2017

Letni delovni načrt 2016/17: LDN 2016/17

Letno poročilo 2015/16: LP 2015/2016

Vzgojni načrt 2016/17: Vzgojni načrt – 2016/17

Šolska pravila: Šolska pravila 2016/17

Dokumente za vrtec lahko najdete na sledeči povezavi: Dokumenti vrtca.

Šolsko leto 2015/2016

Letni delovni načrt 2015/16: LDN 2015/16

Letno poročilo 2014/15: LP 2014/15

Vzgojni načrt: Vzgojni načrt

Šolska pravila: Šolska pravila 2015/16

Dokumente za vrtec lahko najdete na sledeči povezavi: Dokumenti vrtca.

Šolsko leto 2014/2015

Letni delovni načrt 2014/15: LDN – 2014/15

Letno poročilo 2013/14: LP – 2013/14

Vzgojni načrt: Vzgojni načrt

Pravila o šolski prehrani: Pravila o šolski prehrani

Šolska pravila 2014/15: Šolska pravila – 2014/15

Predmetnik za OŠ: Predmetnik OŠ

Šolsko leto 2013/2014

Letni delovni načrt 2013/14: LDN – 2013/14

Letno poročilo 2012/13: LP – 2012/13

Publikacija OŠ Leskovec za šolsko leto 2013-14: Publikacija 2013/14

Hišni red: Hišni red OŠ

Vzgojni načrt: Vzgojni načrt šole

Šolska pravila OŠ Leskovec: Šolska pravila – osnutek

Šolska pravila Veliki Podlog:

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti: Pravila prilagajanja šolskih obveznosti – 2013/14

Obrazec za perspektivnega športnika: Status perspektivnega športnika – predlog – 2013/14

Obrazec za perspektivnega mladega umetnika: Status perspektivnega mladega umetnika – predlog – 2013/14

Obrazec za vrhunskega športnika: Status vrhunskega športnika – predlog – 2013/14

Obrazec za vrhunskega mladega umetnika: Status vrhunskega mladega umetnika – predlog – 2013/14

Šolsko leto 2012/2013

Letni delovni načrt 2012/13: LDN – 2012/13

Publikacija OŠ Leskovec za šolsko leto 2012-13: Publikacija – 2012/13

Hišni red: Hišni red OŠ

Vzgojni načrt: Vzgojni načrt

Šolska pravila OŠ Leskovec: Šolska pravila – osnutek

Šolska pravila Veliki Podlog: Šolska pravila – Veliki Podlog