07 49 04 060
 

Šolski sklad

ŠOLSKI SKLAD

 

Za sofinanciranje šole v naravi, za pomoč posameznikom in za nakup nadstandardne opreme smo ustanovili Šolski sklad. Upravlja in vodi ga upravni odbor, ki ga je imenoval Svet staršev in ima predsednico, socialno delavko Danielo Janušić ter še tri člane s strani šole (Iztok Pirc, Eva Kink Žerjav in Jasmina Mlakar) in tri predstavnice s strani staršev (Slavica Zagrajšek, Vesna Pirc in Karin Drenik).

Pravilnik šolskega sklada: pravilnik šolskega sklada

Šolski sklad v letu 2018/19

V šolskem letu 2018/19 smo na šoli organizirali prireditev “Z ROKO V ROKI”. Pod vodstvom učiteljice Maše Petan Omejec so sodelovali učitelji, učenci in gostitelji. Zbrali smo 3.176,55 evrov in tako prispevali v šolski sklad. Donirala so tudi okoliška podjetja: Saramati, Aristotel d.o.o., Metalika d.o.o., Arh d.o.o., Tips d.o.o. in Župnija Leskovec. Z zbiranjem odpadnega papirja smo zbrali 94 evrov.

V šolskem letu 2018/19 smo pomagali pri plačilu šole v naravi učencu prvega razreda, prispevali za prevoz učencev na tabor za nadarjene ter plačali šolo kajaka učencem 4. razredov, ki so bili v šoli v naravi. Prav tako smo delno prispevali pri nabavi golov za nogomet in odbojkarske mreže.