07 49 04 060
 

Šolski sklad

ŠOLSKI SKLAD

 

Za sofinanciranje šole v naravi, za pomoč posameznikom in za nakup nadstandardne opreme smo ustanovili Šolski sklad. Upravlja in vodi ga upravni odbor, ki ga je imenoval Svet staršev in ima predsednico, socialno delavko Danielo Janušić ter še tri člane s strani šole (Iztok Pirc, Eva Kink Žerjav in Jasmina Mlakar) in tri predstavnice s strani staršev (Slavica Zagrajšek, Vesna Pirc in Karin Drenik).