07 49 04 060
 

Šolska prehrana

Prijava in odjava na šolsko prehrano za šolsko leto 2020/2021

Obrazec za prijavo ali odjavo na šolsko prehrano:

Cenik prehrane

Cene so v evrih in veljajo od 1. februarja 2019 dalje:

  Kosilo učenci Dnevna naročnina
1. in 2. r. 1,60 1,70
3. do 5. r. 1,85 1,95
6. do 9. r. 2,10 2,20

Šola si pridržuje pravico spremembe cene med šolskim letom.

 

Šolska shema v šolskem letu 2020/2021

Osnovna šola Leskovec pri Krškem se je tudi v šolskem letu 2020/21 prijavila na razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Oddelek za intervencijske in specifične ukrepe – rastlinski del) pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Preko projekta Šolska shema bomo predvidoma dvakrat mesečno razdeljevali lokalno sezonsko sadje ali zelenjavo vsem učencem na šoli.

Več si lahko preberete na spletni strani Minstrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.