07 49 04 060
 

Svet staršev

Zapisniki in predstavniki sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

Zapisnik 2. sestanka sveta staršev šole za šolsko leto 2020/2021

Zapisnik 1. sestanka sveta staršev šole za šolsko leto 2020/2021

Poslovnik sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem – 9. 6. 2016

  IME IN PRIIMEK
1. a KRISTIAN ILIĆ
1. b JANA RANČIGAJ
1. c MARTINA TOMAŽIN MLAKAR
1. d
ALEKSANDRA VELIČEVIČ
1. vp TEJA JELEN
2. a MATEJA BIZJAK
2. b BARBARA SINTIČ
2. c GREGOR MERCINA
2. vp MAJA ADANIČ SELČAN
3. a BARBARA PODBRŠČEK
3. b EMINA SIVAC
3. c ALEKSANDRA FABJANČIČ
3. d VESNA ŠINKO
3. vp BARBARA MEŽIČ KOCJAN
4. a TAMARA KRULEC
4. b SAŠA BUNETIĆ
4. c BARBARA ROSTOHAR
4. vp JANA VIZLER
5. a NEJA MARTINČIČ GOLOB
5. b TINA PLETERSKI
5. c KATJA LEKŠE
5. d KSENIJA STANIČ
6. a VESNA PIRC
6. b
ALENKA PETERLE
6. c
SLAVICA ZAGRAJSEK
7. a
DARINKA MAVSAR
7. b
TANJA JARKOVIČ
7. c
VERICA CIZERLE
8. a
NINO MORAVAC
8. b
SANDRA BAZNIK
8. c
OLIVERA MIRKOVIĆ
9. a
NATALIJA ARH
9. b
DARJA SALMIČ
9. c
MAJA PRESKAR
 

Zapisniki in predstavniki sveta staršev v šolskem letu 2019/2020

Zapisnik 3. sestanka sveta staršev šole za šolsko leto 2019/2020

Zapisnik 2. sestanka sveta staršev vrtca za šolsko leto 2019/2020

Zapisnik 2. sestanka sveta staršev šole za šolsko leto 2019/2020

Zapisnik 1. sestanka sveta staršev šole in vrtca za šolsko leto 2019/2020

 
 
 
Dostopnost