1. in 2. razred 3. in 4. razred 5.–9. razred
7.30-8.15 1. šolska ura   7.30–8.15 1. šolska ura   7.30–8.15 1. šolska ura
8.15–8.35 malica   8.20–9.05 2. šolska ura   8.20–9.05 2. šolska ura
8.35–9.20 2. šolska ura   9.05–9.25 malica   9.05–9.20 malica
9.25–10.10 3. šolska ura   9.25–10.10 3. šolska ura   9.20–10.05 3. šolska ura
10.10–10.15 sadna malica   10.15–11.00 4. šolska ura   10.10–10.55 4. šolska ura
10.15–11.00 4. šolska ura   11.05–11.50 5. šolska ura   11.00–11.45 5. šolska ura
11.05–11.50 5. šolska ura   11.55–12.40 6. šolska ura   11.45–12.05 kosilo
11.55–12.40 6. šolska ura   12.40–12.55 kosilo   12.05–12.50 6. šolska ura
12.40 kosilo   12.55–13.40 7. šolska ura   12.55–13.40 7. šolska ura
      13.45–14.30 8. šolska ura   13.45–14.30 8. šolska ura