07 49 04 060
 

Enota Peter Pan

ENOTA PETER PAN

naslov: Veliki Podlog 14, 8273 Leskovec pri Krškem

tel.: 07 49 74 072

poslovni čas: od 5.30 do 16.00 ure

– v enoti domujeta 2 oddelka, 1. in 2. starostnega obdobja

– kapaciteta enote je 33 otrok, zanje skrbi 5 strokovnih delavk

– organizacijska vodja enote “Peter Pan” je Darja Cesar

Peter_Pan

 

 
 
 
Dostopnost