07 49 04 060
 

Učiteljski zbor

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje

Tamara Vardič

RAZRED/predmet RAZREDNIK/učitelj GOVORILNE URE
PROSTOR
1. a Eva Kink Žerjav

Arh Martina

Petra Bogolin

1. b Marta Kink
Cvetka Kodrič
1. c Klavdija Mirt
Tina Macur
2. a Alenka Žarn
2. b Nataša Račič
2. c  Tamara Vardič
2. d Daniela Stamatovič
3. a Ina Abram
3. b Maja Koritnik
3. c Maša Petan Omejec
3. d Simona Škvarč
OPB, DSP Egon Ivanjšek
OPB, DSP Aleksandra Voglar
OPB, DSP Manica Žibret
OPB, DSP Katja Žibert
OPB, DSP Maja Menič
OPB, DSP Marija Tomšič
OPB Vesna Perić
IŠP, ŠPORT Miha Cerle
OPB Vel. Pod. Romana Dirnbek
OPB Vel.Pod. Marko Hren, Mirjana Marinčič
OPB, plavalni tečaj Darina Svozilova

 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

 

RAZRED (UČILNICA)
UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE PROSTOR
4. a  Nataša Brodnik Kržan
4. b Ana Tičar
4. c Meta Fekonja
5. a (5. a) Alenka Koretič
5. b (5. b) Petra Kavčič
5. c (5. c) Mateja Lisec
5. d (5. d) Jasmina Mlakar
6. a (FIZ) Ana Antolič Miler
6. b (LUM) Katarina Jordan
6. c (TIT)  Darja Pleterski

 

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

 

RAZRED (UČILNICA)
UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE PROSTOR
7. a (MAT1) Tatjana Kerin
7. b (TJA1)  Marija Simončič
7. c (MAT2) Tanja Lakner
8. a (KEM)  Karmen Žugič
8. b (TJA2)  Patricija Vejnović
8. c (SLJ2) Polona Horvat Žerjav
9. a (ZGO)  Blanka Mladkovič
9. b (TJA3) Franci Žibert
9. c (SLJ1) Marjeta Košir
Iztok Pirc
Tanja Cedilnik
Karmen Ančimer Poteko
Manja Voglar
Robert Fuks
Pjerina Hodnik
Gregor Germ
Daniela Janušič
Vilma Malečkar
Tanja Mavsar Popovič
Milan Metelko
Katja Ilc
Dženi Rostohar
Marina Sokolovič
Irena Strojanšek
Maja Trupi
Melita Zagorc Vegelj

 


Pomoč učencem

delavci zaposleni preko javnih del in druge oblike zaposlitve

Ime in priimek
 1. Jerica Kočnar
 2. Jasna Hudorovič
 3. Donja Hudorovič