07 49 04 060
 

Učiteljski zbor

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED/predmet RAZREDNIK/učitelj GOVORILNE URE
PROSTOR Elektronski naslov

1. a

ALENKA ŽARN

TINA MACUR

torek, 7.15 – 8.00

torek, 7.15 – 8.00

kabinet pri 1.c

kabinet pri 1.c

1. b NATAŠA RAČIČ torek, 11.50 – 12.35 učilnica 1.b
CVETKA KODRIČ sreda, 11.50 – 12.35 učilnica 1.b
1. c TAMARA VARDIČ četrtek, 11.50 – 12.35 kabinet pri 1.c
SIMONA KOLMAN četrtek, 11.50 – 12.35 kabinet 1.c
1. d

DANIELA STAMATOVIČ

MARTINA ARH

sreda, 11.50 – 12.35

sreda, 11.50 – 12.35

učilnica 1.d

učilnica 1.d

2. a EVA KINK ŽERJAV ponedeljek, 8.20 – 9.05 zbornica
2. b MARTA KINK ponedeljek, 9.10 – 9.55 zbornica
2. c KLAVDIJA MIRT četrtek, 7.15 – 8.00 po dogovoru
3. a MAŠA PETAN OMEJEC četrtek, 11.00 – 11.45 učilnica 3.a
3. b MAJA KORITNIK torek, 11.50 – 12.35 učilnica 3.b
3. c INA ABRAM torek, 9.20 – 10.05 kabinet pri 1.c
3. d SIMONA ŠKVARČ torek, 10.10 – 10.55 zbornica
OPB, DSP Egon Ivanjšek petek, 7.30 – 8.15 kabinet ŠPO
OPB, DSP Aleksandra Voglar sreda, 11.00 – 11.45 zbornica
OPB, DSP Manica Žibret četrtek, 8.30 – 9.15 zbornica
OPB, DSP Tanja Balas torek, 11.00 – 11.45 zbornica
OPB Bojana Abram po dogovoru pisarna pomočnice ravnateljice
OPB, DSP Marija Tomšič torek, 11.50 – 12.35 zbornica
OPB Helena Felbar Žabkar torek, 11.50 – 12.35 zbornica
OPB Vel. Pod. Romana Dirnbek
OPB Vel.Pod.

Katja Žibert

Vesna Perić

ponedeljek, 10.10 – 10.55

sreda, 12.00 – 12.45

zbornica

po dogovoru

OPB, plavalni tečaj Darina Svozilova

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED (UČILNICA)
UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE PROSTOR Elektronski naslov
4. a META FEKONJA  razredni pouk petek, 10.10 – 10.55 zbornica
4. b ANA TIČAR razredni pouk torek, 9.20 – 10.05 zbornica
4. c NATAŠA BRODNIK KRŽAN razredni pouk četrtek, 7.30 – 8.15 učilnica 4.c
5. a (5. a) ALENKA KORETIČ razredni pouk sreda, 7.30 – 8.15 učilnica 5.a
5. b (5. b) JASMINA MLAKAR razredni pouk četrtek, 11.50 – 12.35 učilnica 5.b
5. c (5. c) PETRA ZLATIČ razredni pouk ponedeljek, 8.20 – 9.05 kabinet pri 5.c
5. d (5. d) MATEJA LISEC razredni pouk četrek, 8.20 – 9.05 učilnica 5.d (BIO)
6. a (FIZ) ANA ANTOLIČ MILER  SLJ ponedeljek, 11.00 – 11.45 kabinet FIZ
6. b (TJA1) MARKO HREN  TJA, OPB četrtek, 11.00 – 11.45 kabinet TJA
6. c (TJA3) MIHA CERLE  ŠPO, RAP, ŠZZ, ŠZS, NŠPO petek, 11.00 – 11.45 kabinet ŠPO

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED (UČILNICA)
UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE PROSTOR Elektronski naslov
7. a (SL2) MANJA VOGLAR SLJ četrtek, 10.10 – 10.55 kabinet SLJ
7. b (LUM) KATARINA JORDAN NAR, GOS četrtek, 8.20 – 9.05 kabinet KEM
7. c (TIT) DARJA PLETERSKI TIT, OGK, OGL, OGU sreda, 11.00 – 11.45 kabinet TIT
8. a (MAT1) TATJANA KERIN MAT petek, 11.50- 12.35 kabinet MAT
8. b (KEM) KARMEN ANČIMER POTEKO KEM, BIO, KEŽ sreda, 7.30 – 8.15 kabinet KEM
8. c (MAT2) TANJA LAKNER MAT petek, 11.50 – 12.35 kabinet MAT
9. a (ZGO) KARMEN ŽUGIČ FIZ ponedeljek, 10.10 – 10.55 kabinet BIO
9. b (TJA2) PATRICIJA VEJNOVIĆ TJA, NI petek, 8.20 – 9.05 kabinet TJA
9. c (SLJ1) POLONA HORVAT ŽERJAV ŠPO petek, 9.20 – 10.05 kabinet ŠPO
Iztok Pirc ŠPO torek, 8.20 – 9.05 kabinet ŠPO
Tanja Cedilnik DSP po dogovoru kabinet
Blanka Mladkovič SLJ, ZGO četrtek, 11.50 – 12.35 kabinet SLJ
Marjeta Košir SLJ torek, 12.40 – 13.25 kabinet SLJ
Marija Simončič TJA, knjižničarka sreda, 9.20 – 10.05 kabinet TJA
Franci Žibert GEO, DKE torek, 9.20 – 10.05 zbornica
Robert Fuks GUM četrtek, 11.00 – 11.45 zbornica
Pjerina Hodnik TJA, NI petek, 10.10 – 10.55 kabinet TJA
Katarina Gerjevič MAT, DSP ponedeljek, 7.30 – 8.15 ali petek, 9.20 – 10.05 (na vsake 14  dni) kabinet MAT
Gregor Germ LUM, LS četrtek, 9.20 – 10.05 kabinet LUM
Daniela Janušič  šolska svetovalna služba, socialna delavka po dogovoru kabinet
Vilma Malečkar  DSP, PUT, DNU po dogovoru kabinet
Tanja Mavsar Popovič  DSP, PUT ponedeljek, 11.00 – 11.45 kabinet
Milan Metelko  UBE, ROM, MME, RAČ, DNU, RAČUNALNIKAR torek, 11.00 – 11.45 računalnica
Katja Žibert  ZGO, DKE, OPB ponedeljek, 10.10 – 10.55 zbornica
Dženi Rostohar šolska svetovalna služba, izvajalka DSP po dogovoru po dogovoru
Marina Sokolovič  knjižničarka po dogovoru po dogovoru
Jasna Rajer laborantka po dogovoru po dogovoru
Irena Strojanšek  TJA, DOP ponedeljek, 9.20 – 10.05 kabinet TJA
Maja Menič  TJA četrtek, 10.10 -10.55 zbornica
Melita Zagorc Vegelj  šolska svetovalna služba, psihologinja po dogovoru po dogovoru

Pomoč učencem

delavci zaposleni preko javnih del in druge oblike zaposlitve

Ime in priimek
 1. Natalija Dominko
 2. Nataša Babič
 3. Lejla Andrejaš

 
 
 
Dostopnost