07 49 04 060
 

Učiteljski zbor

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED/predmet RAZREDNIK/učitelj GOVORILNE URE
PROSTOR
1. a Alenka Žarn torek, 7.15–8.00 1. a
Arh Martina torek, 7.15–8.00 1. a
1. b Nataša Račič četrtek, 11.55–12.40 jedilnica
Gordana Šeško torek, 11.55–12.40 kabinet 1. r.
1. c Tamara Vardič četrtek, 11.55–12.40 kabinet pri 1. c
Tina Macur četrtek, 11.50–12.35
1. d Maja Koritnik torek, 11.50–12.35 1. d
Cvetka Kodrič torek, 7.15–8.00 1. d (hodnik)
2. a Eva Kink Žerjav sreda, 9.10–9.55 2. a (hodnik)
2. b Marta Kink sreda, 11.05–11.50 2. b (hodnik)
2. c Klavdija Mirt sreda, 7.30–8.15 2. c
2. d Daniela Stamatovič torek, 10.15–11.00 2. d
3. a Jasmina Klakočer (nadomešča Mateja Lisec) ponedeljek, 8.20–9.05 3. a (hodnik)
3. b Ina Abram petek, 10.15–11.00 kabinet 2. r.
3. c Maša Petan Omejec petek, 9.20–10.05 3. c
OPB, DSP Manica Žibret petek, 11.50–12.35
IŠP, ŠPORT Miha Cerle torek, 8.20–9.05
OPB Vel. Pod. Romana Dirnbek po dogovoru zbornica
OPB, plavalni tečaj Darina Svozilova torek, 10.10–10.55 kabinet plavanja

 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED (UČILNICA)
UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE PROSTOR
4. a Nuša Tičar po predmetniku četrtek, 10.10–10.55 kabinet 4. r.
4. b Meta Fekonja po predmetniku četrtek, 9.20–10.05 kabinet 4. r.
4. c Nataša Brodnik Kržan po predmetniku sreda, 8.20–9.05 zbornica
5. a (5. a) Alenka Koretič po predmetniku četrtek, 11.00–11.45 5. a
5. b (5. b) Jasmina Mlakar po predmetniku petek, 8.20–9.05 5. b
5. c (5. c) Petra Kavčič po predmetniku četrtek, 9.20–10.05 kabinet ob učilnici
6. a (FIZ) Ana Antolič Miler SLJ, NAR torek, 10.15–11.00 kabinet FIZ
6. b (TJA1) Marija Simončič TJA, knjižnica ponedeljek, 9.20–10.05 kabinet TJA
6. c (MAT2) Tanja Lakner MAT sreda, 11.00–11.45 kabinet MAT

 

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED (UČILNICA)
UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE PROSTOR
7. a (BIO) Martina Peterlin BIO, NAR petek, 8.20–9.05 kabinet BIO
7. b (TJA2) Patricija Vejnović TJA, NI1, NI2, N2N ponedeljek, 9.20–10.05 kabinet TJA
7. c (MAT1) Darja Pleterski TIT, TEH, OGK, OGU ponedeljek, 11.00–11.45 kabinet TIT
8. a (ZGO) Blanka Mladkovič ZGO, GKL sreda, 11.00–11.45 kabinet SLJ
8. b (TJA3) Franci Žibert GEO, DKE sreda, 10.10–10.55 zbornica
8. c (SLJ1) Marjeta Košir SLJ sreda, 11.00–11.45 učilnica SLJ1
9. a (SLJ2) Manja Voglar SLJ sreda, 10.10–10.55 kabinet SLJ
9. b (LUM) Gregor Germ LUM, LS1, LS2, LS3 ponedeljek, 10.10–10.55 kabinet LUM
9. c (KEM) Karmen Ančimer Poteko KEM, BIO torek, 8.20–9.05 kabinet KEM
Klavdija Bizjak DSP četrtek, 11.50–12.40 zbornica
Tanja Cedilnik DSP odločbe, PUT četrtek, 10.10–10.55
Miha Cerle ŠPO, IŠP, ŠPORT torek, 8.20–9.05 kabinet ŠPO
Matilda Cvirn OPB po dogovoru
Robert Fuks GUM, OPZ, MPZ ponedeljek, 12.05–12.50 učilnica GUM
Pjerina Hodnik TJA, NI3 torek, 10.10–10.55 kabinet TJA
Marko Hren TJA, DSP, JV petek, 10.10–10.55 kabinet TJA
Egon Ivanjšek OPB torek, 11.50–12.35 kabinet ŠPO
Daniela Janušič svetovalno delo po dogovoru
Katarina Jordan GOS, SPH, laborant ponedeljek, 8.20–9.05 kabinet KEM
Tatjana Kerin MAT torek, 7.30–8.15 učilnica MAT1
Mateja Lisec(nadomešča Tea Zeković) OPB torek, 12.40–13.25 zbornica
Katarina Zorko OPB, DSP po dogovoru
Klavdija Bizjak OPB
Vilma Malečkar DSP odločbe, DNU, PUT ponedeljek, 12.05–12.50 kabinet ZGO
Tanja Mavsar Popovič DSP odločbe, PUT ponedeljek, 12.05–12.50 kabinet
Milan Metelko računalnikar, UBE, ROM, MME, NRA četrtek, 12.05–12.50 računalnica
Iztok Pirc ŠPO, IŠP, ŠZZ petek, 9.20–10.05 kabinet ŠPO
Katarina Gerjevič
(nadomešča Katja Ilc)
MAT petek, 9.20–10.05 kabinet MAT
Dženi Rostohar TEV, NUM, DSP odločbe, sv. delo po dogovoru
Marina Sokolovič knjižničarka torek, 11.00–11.45 knjižnica
Irena Strojanšek TJA četrtek, 10.10–10.55 kabinet TJA
Marija Tomšič OPB ponedeljek, 12.00–12.40
Maja Trupi TJA, N1A torek, 9.05–9.50 zbornica
Melita Zagorc Vegelj psihologinja, DSP po dogovoru
Polona Žerjav Horvat ŠPO, ŠSP, NŠP petek, 9.20–10.05 kabinet ŠPO
Karmen Žugič FIZ, MAT, SLZ četrtek, 11.00–11.45 kabinet BIO

 


Pomoč učencem

delavci zaposleni preko javnih del in druge oblike zaposlitve

Ime in priimek
 1. Jerica Kočnar
 2. Jasna Hudorovič
 3. Donja Hudorovič
4. Tina Peruš