07 49 04 060
 

Učiteljski zbor

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED/predmet RAZREDNIK/učitelj GOVORILNE URE
1. a Eva Kink Žerjav sreda, 7.00–7.45
Arh Martina četrtek, 7.00–7.45
1. b Marta Kink sreda, 7.00–7.45
Cvetka Kodrič ponedeljek, 12.00–12.45
1. c Klavdija Mirt ponedeljek, 7.00–7.45
Gordana Šeško ponedeljek, 7.00–7.45
1. d Daniela Stamatović sreda
Tina Macur sreda, 12.00–12.45
2. a Ina Rožman ponedeljek, 3. ura
2. b Tamara Vardič četrtek, 8.20–9.05
2. c Nataša Račič sreda, 9.10–9.45
3. a Ina Abram torek, 7. ura
3. b Maša Petan Omejec po dogovoru
3. c Jasmina Klakočer sreda, 8.20–9.05
OPB, DSP Manica Žibret ponedeljek, 11.30–12.15
OPB Alenka Serne po dogovoru
OPB, IŠP Miha Cerle ponedeljek, 6. ura
DSP, DNU Martina Peterlin sreda, 4. ura
OPB Vel. Pod. Romana Dirnbek po dogovoru
OPB, ŠPO, plavalni tečaj Darina Svozilova po dogovoru

 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE
4. a Nuša Tičar po predmetniku torek, 5. ura
4. b Meta Fekonja po predmetniku ponedeljek, 7. ura
4. c Nataša Brodnik Kržan po predmetniku ponedeljek, 3. ura
5. a Alenka Koretič po predmetniku petek, 4. ura
5. b Mateja Lisec po predmetniku ponedeljek, 3. ura
5. c Petra Kavčič po predmetniku ponedeljek, 3. ura
6. a Ana Antolič Miler SLJ, NAR sreda, 4. ura
6. b Patricija Vejnović TJA, N2N, NI1, NI3 ponedeljek, 3. ura
6. c Jasmina Mlakar SLJ, ZGO, GEO, MAT, SLJ, NTIT, knjižničarka sreda, 3. ura

 

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE
7. a Katarina Gerjevič MAT, DSP sreda, 2. ura
7. b Pjerina Hodnik TJA, NI2 torek, 5. ura
7. c Martina Peterlin NAR, DSP, DNU sreda, 4. ura
8. a Manja Voglar SLJ, DNU četrtek, 5. ura
8. b Gregor Germ LUM, LS1, LS2, LS3, DNU, ID torek, 4. ura
8. c Karmen Ančimer Poteko BIO, NAR, KEM, KEŽ, POK, RČL sreda, 4. ura
9. a Iztok Pirc ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ ponedeljek, 6. ura
9. b Marjeta Košir SLJ četrtek, 5. ura
9. c Polona Žerjav Horvat ŠPO, ŠZZ, NŠP četrtek, 4. ura
Tanja Cedilnik DSP odločbe, PUT po dogovoru
Matilda Cvirn OPB po dogovoru
Robert Fuks GUM, OPZ, MPZ, DNU ponedeljek, 5. ura
Edita Gubenšek GOS, BIO, SPH, or. šol. preh sreda, 5. ura
Marko Hren TJA, DSP torek, 3. ura
Egon Ivanjšek Zdrav življenjski slog po dogovoru
Daniela Janušič svetovalno delo po dogovoru
Tatjana Kerin MAT, MD9, DNU sreda, 3. ura
Tanja Lakner MAT petek, 3. ura
Vilma Malečkar DSP odločbe, DNU, PUT po dogovoru
Tanja Mavsar Popovič DSP odločbe, PUT po dogovoru
Milan Metelko računalnikar, ROM, MME, NRA, DNU, JUV, DSP četrtek, 6. ura
Blanka Mladkovič SLJ, ZGO, GKL torek, 4. ura
Vesna Perić OPB, DSP, PUT po dogovoru
Darja Pleterski TIT, ROB, OGL, OGK petek, 2. ura
Dženi Rostohar RAD, NUM, DSP odločbe, sv. delo ponedeljek, 5. ura
Alenka Serne OPB po dogovoru
Marija Simončič TJA, knjižničarka ponedeljek, 4. ura
Irena Strojanšek TJA ponedeljek, 4. ura
Marija Tomšič FIZ, OPB ponedeljek, 5. ura
Maja Trupi TJA, N1A torek, 5. ura
Melita Zagorc Vegelj psihologinja, DSP po dogovoru
Franci Žibert GEO, DKE torek, 1. ura

 


Pomoč učencem

delavci zaposleni preko javnih del in druge oblike zaposlitve

Ime in priimek
 1. Mojca Kapelj
 2. Laura Založnik
 3. Nives Kodrič Jevšnik