07 49 04 060
 

Učiteljski zbor

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED/predmet RAZREDNIK/učitelj GOVORILNE URE
PROSTOR

1. a

ALENKA ŽARN

TINA MACUR

1. b NATAŠA RAČIČ
CVETKA KODRIČ
1. c TAMARA VARDIČ
SIMONA KOLMAN
1. d

DANIELA STAMATOVIČ

MARTINA ARH

2. a EVA KINK ŽERJAV
2. b MARTA KINK
2. c KLAVDIJA MIRT
3. a MAŠA PETAN OMEJEC
3. b MAJA KORITNIK
3. c INA ABRAM
3. d SIMONA ŠKVARČ
OPB, DSP Egon Ivanjšek
OPB, DSP Aleksandra Voglar
OPB, DSP Manica Žibret
OPB, DSP Tanja Balas
OPB Bojana Abram
OPB, DSP Marija Tomšič
OPB Helena Felbar Žabkar
OPB Vel. Pod. Romana Dirnbek
OPB Vel.Pod.

Katja Žibert

Vesna Perić

OPB, plavalni tečaj Darina Svozilova

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED (UČILNICA)
UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE PROSTOR
4. a META FEKONJA  razredni pouk
4. b ANA TIČAR razredni pouk
4. c NATAŠA BRODNIK KRŽAN razredni pouk
5. a (5. a) ALENKA KORETIČ razredni pouk
5. b (5. b) JASMINA MLAKAR razredni pouk
5. c (5. c) PETRA ZLATIČ razredni pouk
5. d (5. d) MATEJA LISEC razredni pouk
6. a (FIZ) ANA ANTOLIČ MILER  SLJ
6. b (TJA1) MARKO HREN  TJA, OPB
6. c (TJA3) MIHA CERLE  ŠPO, RAP, ŠZZ, ŠZS, NŠPO

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED (UČILNICA)
UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE PROSTOR
7. a (SL2) MANJA VOGLAR SLJ
7. b (LUM) KATARINA JORDAN NAR, GOS
7. c (TIT) DARJA PLETERSKI TIT, OGK, OGL, OGU
8. a (MAT1) TATJANA KERIN MAT
8. b (KEM) KARMEN ANČIMER POTEKO KEM, BIO, KEŽ
8. c (MAT2) TANJA LAKNER MAT
9. a (ZGO) KARMEN ŽUGIČ FIZ
9. b (TJA2) PATRICIJA VEJNOVIĆ TJA, NI
9. c (SLJ1) POLONA HORVAT ŽERJAV ŠPO
Iztok Pirc ŠPO
Tanja Cedilnik DSP
Blanka Mladkovič SLJ, ZGO
Marjeta Košir SLJ
Marija Simončič TJA, knjižničarka
Franci Žibert GEO, DKE
Robert Fuks GUM
Pjerina Hodnik TJA, NI
Katarina Gerjevič MAT, DSP
Gregor Germ LUM, LS
Daniela Janušič  šolska svetovalna služba, socialna delavka
Vilma Malečkar  DSP, PUT, DNU
Tanja Mavsar Popovič  DSP, PUT
Milan Metelko  UBE, ROM, MME, RAČ, DNU, RAČUNALNIKAR
Katja Žibert  ZGO, DKE, OPB
Dženi Rostohar šolska svetovalna služba, izvajalka DSP
Marina Sokolovič  KNJIŽNIČARKA
Irena Strojanšek  TJA, DOP
Maja Menič  TJA
Melita Zagorc Vegelj  šolska svetovalna služba, psihologinja

Pomoč učencem

delavci zaposleni preko javnih del in druge oblike zaposlitve

Ime in priimek
 1. Natalija Dominko
 2. Nataša Babič
 3. Lejla Andrejaš