07 49 04 060
 

Šolska prehrana

Šolska shema v šolskem letu 2019/2020

Osnovna šola Leskovec pri Krškem se je v šolskem letu 2019/20 prijavila na razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Oddelek za intervencijske in specifične ukrepe – rastlinski del) pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Preko projekta Šolska shema bomo predvidoma enkrat tedensko razdeljevali sadje ali zelenjavo vsem učencem na šoli.

 

Prijava in odjava na šolsko prehrano za šolsko leto 2019/2020

Obrazec za prijavo ali odjavo na šolsko prehrano:

 

Cenik prehrane

Cene so v evrih in veljajo od 1. februarja 2019 dalje:

Kosilo učenci Dnevna naročnina
1. in 2. r. 1,60 1,70
3. do 5. r. 1,85 1,95
6. do 9. r. 2,10 2,20

Šola si pridržuje pravico spremembe cene med šolskim letom.