07 49 04 060
 

Šolska prehrana

Prijava in odjava na šolsko prehrano za šolsko leto 2018/2019

Obrazec za prijavo ali odjavo na šolsko prehrano:

Cenik prehrane

Cene so v evrih in veljajo od 1. februarja 2019 dalje:

Kosilo učenci Dnevna naročnina
1. in 2. r. 1,60 1,70
3. do 5. r. 1,85 1,95
6. do 9. r. 2,10 2,20

Šola si pridržuje pravico spremembe cene med šolskim letom.

Prijava in odjava na šolsko prehrano za šolsko leto 2017/2018

Obrazec za prijavo, odjavo ali spremembo prijave na šolsko prehrano:

Prijava in odjava na šolsko prehrano za šolsko leto 2016/2017

Obrazca za prijavo in odjavo prehrane:

Priporočamo, da si tudi preberete pravila o šolski prehrani.

Prijava in odjava na šolsko prehrano za šolsko leto 2015/2016

Obrazca za prijavo in odjavo prehrane:

Priporočamo, da si tudi preberete pravila o šolski prehrani.

Prilagamo tudi spletno povezavo na stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na kateri najdete podrobnejša navodila.

 

 

Prijava in odjava šolske prehrane

Spoštovani starši!

Starši, ki boste z novim šolskim letom 2018/2019 prijavljali svojega otroka na šolsko prehrano, izpolnite priložen obrazec »PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO«.

 

SUBVENCIONIRANA PREHRANA

Staršem v tem šolskem letu ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole upoštevamo uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižamo višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2014. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oz. kosilo v šoli.

Evidenco o dnevni prisotnosti učencev in odjavi obrokov vodijo razredniki, vodja kuhinje in administratorka.

 

ODJAVA PREHRANE

Starši lahko odjavijo posamezni šolski obrok prehrane (postopek odjave je opisan v 4. členu »Pogodbe o šolski prehrani in ostalih šolskih dejavnostih za šolsko leto 2014/2015«, ki jo bodo starši prejeli do začetka šolskega leta).

V primeru da želi starš za stalno odjaviti vse ali posamezne obroke šolske prehrane, pa je potrebno izpolniti obrazec »Preklic prijave na šolsko prehrano«.

Obrazec za preklic šolske prehrane dobijo naročniki v tajništvu šole ali na šolski spletni strani.

Da bomo lahko zagotovili prehrano Vašemu otroku na začetku šolskega leta, Vas prosimo, da vrnete izpolnjeno PRIJAVO ZA ŠOLSKO PREHRANO, razredničarki oz. razredniku, osebno v tajništvo OŠ Leskovec pri Krškem ali po pošti na naslov OŠ Leskovec pri Krškem, Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem (s ripisom »PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO«) najkasneje do 10. 6. 2014.

Priložite tudi sliko učenca in na zadnjo stran zapišite ime in priimek učenca ter razred katerega bo obiskoval v naslednjem šolskem letu.

Obvestilo staršem glede šolske prehrane v letu 2014/2015 – Obvestilo staršem

Obrazca za prijavo in odjavo prehrane:

Prosimo da izpolnete in oddate obrazec najkasneje do 10. 6. 2014.

Za učence, ki se bodo naročili na kosilo zraven prijave oddajte tudi sliko učenca (na zadnjo stran slike zapišite ime in priimek ter razred ki ga bo učenec obiskoval v naslednjem šolskem letu).

 

Pridobivanje subvencije za šolsko prehrano

Z začetkom šolskega leta 2014/2015 se bo v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPSJ – C).

Postopek pridobivanja pravice za subvencijo za šolsko prehrano se je poenostavil, merila pa ostajajo enaka. Staršem ne bo več treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bo upravičenost izhajala iz uvrstvitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

V dokumentu “Subvencija prehrane 2014-2015” vam posredujemo obvestilo za javnost, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. V njem je postopek pridobivanja pravice podrobneje pojasnjen, opisan pa je tudi postopek pridobitve pravice v primerih, ko starši nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.