Ljubitelji literature in branja leposlovnih del lahko na svetovnem spletu najdete strani, ki omogočajo branje na elektronskih medijih.

Na spletu najdete strani, ki omogočajo branje knjig kar z domačega računalnika. Spodaj predstavljamo nekaj povezav, kjer lahko poiščete knjige za domače branje, bralno značko ali za prostočasno branje.

Poleg leposlovja boste našli tudi povezave do različnih slovarjev, leksikonov in enciklopedij.

Zbrani so tudi zborniki za strokovne delavce.

LEPOSLOVJE:

STROKOVNA LITERATURA:

ZBORNIKI: