07 49 04 060
 

Tehnično osebje

Tehnično osebje

Zap. št. Ime in priimek
 1. Andrej Dimc
 2. Stane Petelin
 3. Zvonimir Baškovč
 4. Darja Sintič
 5. Mojca Šober
 6. Jože Rihter
 7. Rozana Grilc
 8. Katja Jurkas
 9. Jožica Bučar
 10. Marjetka Fabjančič
 11. Anica Žičkar
 12. Breda Jalovec
 13. Erika Koprivnik
 14. Renata Kerin
 15. Renata Kovačič
 16. Marinka Zorko
 17. Blaženka Avsenak
 18. Sonja Tomše