Učbeniški sklad je bil v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri pouku.

Tudi v šolskem letu 2024/2025 je izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada za vse učence brezplačna. Učbenike učenci vrnejo ob koncu šolskega leta, za novo šolsko leto pa jih dobijo prve dni v septembru.

Učenci 1., 2. in 3. razredov bodo prejeli brezplačna delovna gradiva, ki jih ob koncu šolskega leta obdržijo.

Uporabnik sklada je dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne.

V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada se višina odškodnine določi na podlagi nabavne cene ter starosti učbenika, ki je izposojen. Ob koncu prvega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati nabavne cene učbenika. Ob koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati dveh tretjin nabavne cene učbenika. Po tretjem letu uporabe učbenika odškodnina ne sme presegati ene tretjine cene učbenika (Pravilnik o upravljanju US, 12. člen).

Strokovni aktivi učiteljev so izbrali gradiva za naslednje šolsko leto:

 Delovne zvezke in potrebščine kupite v trgovini, ki jo izberete sami.

S klikom na spodnjo sliko si lahko ogledate sezname učnih gradiv in potrebščin ter opravite nakup.

Skrbnici učbeniškega sklada:
Marina Sokolovič
Marija Simončič