07 49 04 060
 

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je bil v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri pouku.

Tudi v šolskem letu 2017/2018 je izposoja učbenikov iz učbeniških skladov za vse učence brezplačna. Učenci 1. razredov pa so brezplačno prejeli delovna gradiva, ki jih ob koncu šolskega leta obdržijo.

Učbenike učenci vrnejo ob koncu šolskega leta, za novo šolsko leto pa jih dobijo prve dni v septembru.

Uporabnik sklada je dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne.

V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada se višina odškodnine določi na podlagi nabavne cene ter od starosti učbenika, ki je izposojen. Ob koncu prvega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati nabavne cene učbenika. Ob koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati dveh tretjin nabavne cene učbenika. Po tretjem letu uporabe učbenika odškodnina ne sme presegati ene tretjine cene učbenika (Pravilnik o upravljanju US, 10. člen).

 

Skrbnici učbeniškega sklada:
Jasmina Mlakar
Marija Simončič