07 49 04 060
 

O šoli – Veliki Podlog

Osnovni podatki:
Veliki Podlog 14
8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 07 49 74 072
Vodja: Marija Cerle

Podružnična šola Veliki Podlog ima štiri oddelke od 1. do 4. razreda. V sklopu šole je tudi enota vrtca Peter Pan, ki ima dva oddelka.

Strokovni delavci šole

zap. št. strokovna delavka razred
1. Ana Netahly in Mirjana Marinčič 1.
2. Marija Cerle 2.
3. Polona Senica 3.
4. Tatjana Longo 4.
5. Maja Trupi N1A 1. razred
TJA 2. in 3. razred
6. Marko Hren TJA 4. razred
7. Darina Svozilova ŠPO 4. razred
8. Romana Dirnbek OPB
9. Manica Žibret OPB

Ostali zaposleni

zap. št.
1. Darja Žarn kuharica
2. Anita Hočevar gospodinjec

Šolski zvonec

malica 8.00–8.20
1. ura 8.20–9.05
2. ura 9.10–9.55
3. ura 10.00–10.45
4. ura 10.50–11.35
5. ura 11.40–12.25
6. ura 12.30–13.15

Interesne dejavnosti

Mentorica Dejavnost Razred Termin
1 Ana Netahly Ustvarjalni krožek 1. do 4. sreda, ustvarjalni vikend
2 Jasmina Mlakar Pravljični krožek 1. do 4. Torek, 7. ura (13. uri)
3 Mirjana Marinčič OPZ VP 1. do 4. Sreda, 5. in 6. ura
4 Polona Senica Bralna značka 3. Petek, 5. ura
5 Polona Senica Eko bralna značka 3. in 4. Sreda, 6. ura
6 Tatjana Longo Bralna značka 4. Četrtek, 6. ura
7 Tatjana Longo Kolesarski krožek 4. Torek, 5. ura
8 Polona Senica Vesela šola 4. Predura
9 Mirjana Marinčič Gledališki VP

 

Neobvezni izbirni predmeti

V skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13), šola izvaja neobvezne izbirne predmete (v nadaljevanju NIP).

Učenci 4. razreda lahko izbirajo med

    • Drugi tuji jezik – nemščina (pdf)
    • Umetnost (pdf)

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega NIP. Učenci lahko izberejo 1 ali največ 2 uri pouka NIP tedensko. Posamezni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 8 učencev.

V skladu s predmetnikom se NIP umetnost izvaja po eno (1) uro tedensko, tuji jezik – nemščina pa dve (2) uri tedensko.

NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri NIP se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Ko učenec NIP izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati NIP, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov, se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali 1 uro ali po pouku in v času podaljšanega bivanja, lahko tudi v obliki blok ur.