07 49 04 060
 

Šolski sklad

ŠOLSKI SKLAD


Za sofinanciranje šole v naravi, za pomoč posameznikom in za nakup nadstandardne opreme smo ustanovili Šolski sklad. Upravlja in vodi ga upravni odbor, ki ga je imenoval Svet staršev in ima predsednico, socialno delavko Jožico Repše ter še tri člane s strani šole (Zoran Zlatič, Iztok Pirc in Daniela Janušić) in tri predstavnice s strani staršev (Marjetka Koprivnik Sotler, Bojana Krhin in Darja Zorič).