07 49 04 060
 

Svetovalna služba

Svetovalna služba

Ime in priimek Delovno mesto
Melita Zagorc Vegelj psihologinja
Dženi Rostohar socialna pedagoginja
Daniela Janušič dipl. socialna delavka