07 49 04 060
 

O vrtcu

Ustanovitelj vrtca je občina Krško.

Vrtec izvaja predšolsko dejavnost upoštevajoč določila Zakona o vrtcih, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter javni vzgojni program Kurikulum za vrtce.

 

VODSTVO VRTCA:

Ravnateljica: Jožica Repše, tel.: 07 490 40 65

Pomočnica ravnateljice: Maja Božič,  tel.: 040 837 106

Poslovna sekretarka: Katarina Ivačič Fabjančič, tel.: 07 490 40 68

Svetovalna delavka: Vesna Perić, tel.: 040 284 707

Organizator prehrane in zhr: Marko Škofca, tel.: 040 360 817, opzhr.leskovec@gmail.com

 

Enota VRTEC LESKOVEC deluje v enotah v okviru Javnega zavoda OŠ Leskovec pri Krškem in ima 6 enot:

Enota Vila, Ul. Staneta Žagarja 2, 8273 Leskovec pri Krškem,

tel.: 051 634 320

Enota Pika Nogavička, Pionirska cesta 4a, 8273 Leskovec pri Krškem,

tel.: 031 637 133

Enota Mali princ, Cesta krških žrtev 132, 8270 Krško,

tel.: 07 / 49 22 169

Enota MalčekCesta krških žrtev 132, 8270 Krško,

tel.: 030 464 401

Enota Peter Pan, Veliki Podlog 14, 8273 Leskovec pri Krškem,

tel.: 030 464 400

Enota Lumpki, Veliki Podlog 8, 8273 Leskovec pri Krškem.

tel.: 031 637 447

Enota Drobižek, Ulica Mladinskih delovnih brigad 18, 8273 Leskovec pri Krškem.

tel.: 030 630 570

VIZIJA VRTCA:

KORAK  za  KORAKOM  SE  UČIMO  ŽIVETI

zdravo in z naravo,  

drug z drugim,

v razvojno spodbudnem, smiselnem

in varnem učnem okolju,

ki omogoča izhajajoč iz izkušenj

dejavno vključevanje v širše okolje.

 

POSLANSTVO VRTCA:    Vsak dan, dan za otroka.

 
 
 
Dostopnost