V torek, 17. 10. 2023, smo na skupnosti učencev šole govorili o prednostni nalogi SOUSTVARJANJE VKLJUČUJOČE ŠOLSKE KLIME. Pogovorili smo se o tem, kaj nam je na šoli všeč in kaj bi spremenili. Na volitvah za novega predsednika je zmagal Vid Pirc, ki bo predsednik v šolskem letu 2023_24.

Dogovorili smo se, da se v oddelčnih skupnostih pogovorite in zberete ideje za izboljšanje šolske klime na šoli.

Učenci so pohvalili točnos avtobusov, radi imajo odmore, rekli so, da imajo veliko dobrih učiteljev, pri urah večinoma naredijo začrtano in v razredih imajo dobre odnose. Všeč jim je likovna, bazen, velika telovadnica … Pozdravljajo idejo, da bodo šli v London.

Grajali pa so glasnost in gnečo na hodnikih in jedilnici, kolone za kosilo.

V oddelkih in na šoli si želijo dobrih odnosov.Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole voli predsednika.

Skupnost učencev šole sestavljajo predsedniki oddelčnih skupnosti, ki se sestajajo pod vodstvom socialnih pedagoginj Dženi Rostohar in Amande Srpčič.