07 49 04 060
 

Interesne dejavnosti

Ime interesne dejavnosti
razred Mentor
Logična pošast 1. Eva Kink Žerjav
Pravljične lutke 1. Tina Macur
FIT šolarček 1. Nataša Račič
Alenka Žarn
Otroški pevski zbor 1. Tamara  Vardič
Šport 1. dečki Miha Cerle
Šport 1. deklice Miha Cerle
Ustvarjalni prstki 1. in 2. Maja Koritnik
Atletika 1. in 2. Miha Cerle
Eko krožek 1.–3. Daniela Stamatovič
Planinski krožek 1.–5. Jasmina Klakočer
Maša Petan Omejec
Bralna značka 1.–9. učitelji slovenščine
Cici vesela šola 2. Eva Kink Žerjav
Pravljični krožek 2. Marta Kink
Šport 2. dečki Miha Cerle
Šport 2. deklice Miha Cerle
Logična pošast 2. in 3. Eva Kink Žerjav
Otroški pevski zbor 2. in 3. Klavdija Mirt
Hitro in zanesljivo računanje 2.–9. Katarina Gerjevič
Igrajmo se 3. Ina Abram
Šport 3. dečki Miha Cerle
Šport 3. deklice Miha Cerle
Dekoracija 3. in 4. Maša Petan Omejec
Sinhrono plavanje 3. r, deklice Darina Svozilova
Radi nastopamo 3.–5. Manica Žibret
Raziskovanje v naravoslovju 4. in 5. Martina Peterlin
Med dvema ognjema 4. in 5. Meta Fekonja
Nuša Tičar
Otroški pevski zbor 4. in 5. Robi Fuks
Šport 4. in 5. dečki Miha Cerle
Šport 4. in 5. deklice Miha Cerle
101 igra 4.–6. Jasmina Mlakar
Vesela šola 4.–6. Jasmina Mlakar
Priprava zdravih obrokov 4.–9. Katarina Jordan
Angleška bralna značka 4.–9. učitelji angleščine
Ekologija 5. Alenka Koretič
Ustvarjalnica 5. Petra Kavčič
Ritemčki – instrumentalni krožek 5. in 6. Robi Fuks
Priprava na Cankarjevo tekmovanje 6. in 7. Marjeta Košir
Kresnička – priprave na tekmovanje v znanju naravoslovja 6. in 7. Martina Peterlin
Šport 6. in 7. Miha Cerle
Robotika 6.–9. Darja Pleterski
“Kaj veš o prometu?” 6.–9. Franci Žibert
Likovni krožek 6.–9. Gregor Germ
Diabetes 6.–9. Katarina Gerjevič
Matematični krožek 6.–9. Katarina Gerjevič
Moje zdravo okolje – ekologija 6.–9. Katarina Jordan
Slovenščina ima dolg jezik 6.–9. Manja Voglar
Dženi Rostohar
Otroški parlament 6.–9. Marjeta Košir
Mladinski pevski zbor 6.–9. Robi Fuks
Logika in Logična pošast 6.–9. Tanja Lakner
Prva pomoč 7. Martina Peterlin
Mladi ritem vodovodarji 7. Robi Fuks
Male sive celice 7.–9. Melita Zagorc Vegelj
Angleščina – priprave na tekmovanje 7.–9. Anglistke
Astronomija – priprava na tekmovanje 7.–9. Darja Pleterski
Prostovoljci 7.–9. Dženi Rostohar
Melita Zagorc Vegelj
Kemijska varnost 7.–9. Katarina Jordan
Napredna uporaba računalnika 7.–9. Milan Metelko
Gledališki krožek 7.–9. Mirjana Marinčič
Razvedrilna matematika 7.–9. Tatjana Kerin
Prva pomoč 8. Karmen Ančimer Poteko
EKO bralna značka 8. in 9. Darja Pleterski
Mladi ustvarjalci 8. in 9. Karmen Ančimer Poteko
Priprava na Cankarjevo tekmovanje 8. in 9. Manja Voglar
Biologija – priprave na tekmovanje 8. in 9. Martina Peterlin
Mladi GENialci 8. in 9., lahko 7. Karmen Žugič
Plesni program – priprava na valeto 9. Ana Antolič Miler
Logična pošast 1. Eva Kink Žerjav
FIT šolarček 1. Nataša Račič
Alenka Žarn
Otroški pevski zbor 1. Tamara  Vardič
Šport 1. dečki Miha Cerle
Šport 1. deklice Miha Cerle
Ustvarjalni prstki 1. in 2. Maja Koritnik
Atletika 1. in 2. Miha Cerle
Eko krožek 1.–3. Daniela Stamatovič

 

Zunanja sodelavca:

Jože Arh Strelski krožek 3.–9. r.
Hilmija Ahmatović Šah 1.–4. r.