07 49 04 060
 

Interesne dejavnosti

V šolskem letu 2019/20 lahko tekmujete v znanju iz naslednjih vsebin oziroma področij

Dejavnost Razred Vsebina, cilji, termin … Mentor/-ica Termini tekmovanj
EKO kviz – ekipno (3) tekmujejo Jasmina Mlakar

Šolsko:

Državno:

Hitro in zanesljivo računanje 2.–9.

 Torek 6. ura

11.55–12.40

Milan Metelko

1. Krog: 7. 10. – 18. 10. 2019

2. Krog: 4. 11. – 15. 11. 2019

3. Krog: 2. 12. – 13. 12. 2019

Finale državnega tekmovanja:
1. 2. 2020

Kresnička 6. in 7.

Priprava na tekmovanje

Razpisani so trije poskusi:

Vpliv svetlobe na rast

Cilindrična leča

Elastičen plastelin

Kako s šestilom in ravnilom poiščeš središče krožnice

Spektri barvnih folij

Martina Peterlin 5. 2. 2020
Cankarjevo tekmovanje

6. in 7.

in

8. in 9.

Marjeta Košir

Manja Voglar

Šolsko: 12. 11.

Regijsko: 9. 1.

Državno: 7. 3.

Tekmovanje iz znanja geografije

6. in 7.

in

8. in 9.

Franci Žibert

Šolsko: 15. 1.

Regijsko: 13. 2.

Državno: 12. 4.

Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu 8

6. in 7.

in

8. in 9.

Sreda 7., 8. ura

Posneti je potrebno film po literarni predlogi.

Manja Voglar

Dženi Rostohar

Šolsko: 1. do 5. 2.

Regijsko: 14. 2.

Državno: 19. 3.

Diabetes 6.–9. Priprava na tekmovanje Katarina Jordan

Šolsko: 111. 10.

Državno: 16. 11.

Logika in

Logična pošast

6.–9. DNU Tanja Lakner

Logika

Šolsko: 26. 9.

Državno: 19. 10.

Logična pošast

Šolsko: 4. 5.

Državno:19. 5.

Matematika 6.–9.

Tekmovanje za Vegovo priznanje

Matematični kenguru

Tatjana Kerin

Tanja Lakner

Katja Ilc

Šolsko: 19. 3.

Državno: 18. 4.

»Kaj veš o prometu?« 6.–9. Franci Žibert

Šolsko: marec/april

Občinsko: maj

Državno: maj

Mladinski pevski zbor 6.–9. Pevska revija Robert Fuks
Astronomija 7.–9. Karmen Žugič

Šolsko: 5. 12.

Državno: 11. 1.

Razvedrilna matematika 7.–9. DNU Tatjana Kerin

Šolsko: 4. 12.

Državno: 1. 2. .

Male sive celice 7.–9. Melita Zagorc Vegelj 17. 9. 2019
Angleščina 8. Dodatni pouk in priprava na tekmovanje Marko Hren

Šolsko: 21. 10

Državno: 25. 11

Angleščina 9. Dodatni pouk in priprava na tekmovanje Patricija Vejnovič

Šolsko: 14. 11

Regijsko: 15. 1.

Državno: 17. 3.

Kemija 8. in 9. Priprava na Preglovo tekmovanje Karmen Ančimer Poteko

Šolsko: 20.1.

Državno: 4. 4.

Fizika 8. in 9. Karmen Žugič

Šolsko: 5. 2

Področno: 27.3.

Državno: 9. 5.

Mladi GENialci 8. in 9. Priprava na kviz o energetiki Karmen Žugič
Biologija 8. in 9. Letošnja tema:
Človeška ribica in jamski ekosistemi
Martina Peterlin

Šolsko: 16. 10.

Državno: 29. 11.

Tekmovanje iz znanja zgodovine: Prazgodovina na Slovenskem 8. in 9. Priprava na tekmovanje Blanka Mladkovič

Šolsko: 3. 12.

Regijsko: 4. 2.

Državno: 14. 3.

Tekmovanje v poznavanju flore 8. in 9. Prepoznavanje rastlin, oblikovanje herbarija Martina Peterlin

Šolsko: 21. 11.

Državno: 16. 5.

Prva pomoč 8. in 9. Priprava na tekmovanje v teoretičnem in praktičnem znanju Karmen Ančimer Poteko Regijsko: april

Poiščite mentorja, mentorico, se dogovorite za termin in začnite s pripravami.

Lahko pa obiskujete tudi druge interesne dejavnosti.

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2019/20

 

 

Zunanja sodelavca:

Jože Arh Strelski krožek 3.–9. r.
Hilmija Ahmatović Šah 1.–4. r.