07 49 04 060
 

Jedilnik – šola

Jedilnik za Osnovno šolo Leskovec pri Krškem


ZADOVOLJSTVO UČENCEV S ŠOLSKO PREHRANO – spletni vprašalnik

Učence vabimo, da izpolnijo anketo o zadovoljstvu s šolsko prehrano – POVEZAVA.


JUNIJ 2019

V skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 so alergeni označeni na Katalogu živil in jedi z označenimi alergeni, ki se nahaja na oglasni deski ter spletni strani šole.

 


NOVO! OBVESTILO ZA STARŠE O DIETNI PREHRANI

V našem zavodu pripravljamo dietno prehrano skladno s priporočili o medicinsko indiciranih dietah. Starše prosimo, da si informacije ter zahtevane obrazce prenesejo in pregledajo preko spodnjih povezav.


 

Opomba: Jedilnik za podružnično šolo Veliki Podlog se zaradi organizacije dela lahko nekoliko razlikuje (kombinacija med jedilnikom za osnovno šolo in vrtec)

Organizator šolske prehrane
Marko Škofca, univ. dipl. inž. živ. teh.