07 49 04 060
 

Jedilnik – šola

Jedilnik za Osnovno šolo Leskovec pri Krškem (vključno s podružnično šolo Veliki Podlog)

FEBRUAR 2019

V skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 so alergeni označeni na Katalogu živil in jedi z označenimi alergeni, ki se nahaja na oglasni deski ter spletni strani šole.

OBVESTILO ZA STARŠE O DIETNI PREHRANI

 

Organizator šolske prehrane
Marko Škofca, univ. dipl. inž. živ. teh.