V sredo, 27. septembra, smo na OŠ Leskovec pri Krškem in podružnični šoli Veliki Podlog, izvedli medgeneracijski športni dan – DAN ZDRAVJA. Hkrati smo obeležili 30 let delovanja Slovenske mreže zdravih šol.

Starejši in mlajši učenci so se skozi celoten dan družili v sproščenem, kreativnem in športnem vzdušju.

V prvem delu smo se veliki in majhni spoznavali s socialnimi igrami ter z raznolikimi dejavnostmi izvedli delavnice na temo duševnega zdravja, z rdečo nitjo “LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE”. Letos je leto duševnega zdravja, ki ga je tudi vlada uvrstila med svoje prioritete.

Vse dobljene lepe besede so našle mesto na deblih, ki jih bomo v kratkem času združili v skupen izdelek naše šole. Sporočilno bo razstavljen na vidnem mestu razredne stopnje poleg jedilnice.

Med delavnico so predstavniki vseh razredov, skupaj z vodstvom šole, zasadili na igrišču ob novem igralu simbolno drevo šole ob 30 – letnici delovanja SMZŠ. Prav tako imajo novo simbolno drevo na podružnični šoli. Dali smo pomen pridobitvi za naravo, okolico šole in senci, ki ju bosta dajala.

Po okrepčilu z zdravo malico, smo v nahrbtnike z vodo dodali še sadni prigrizek in se podali na pet izbranih okoliških pohodnih poti.

Dan preživet v medgeneracijskem druženju na celi šoli, obsijan z jesenskim soncem in v prisotnosti sproščenega in dobrega počutja, je dosegel svoj namen. Velik pomen je bil na krepitvi psihofizičnega zdravja, kar smo skupaj znova zmogli doseči.

Veseli nas, da bodo po uspešno izvedenem medgeneracijskem dnevu, oddelki poskušali sodelovati tudi skozi šolsko leto ter tako krepili z lepimi besedami lepe odnose.

Nataša Račič, vodja Zdrave šole s timom in sodelujočimi učitelji šole