Spoštovani starši!

Že vrsto let na šoli deluje Šolski sklad. Njegov namen je zvišanje standarda pouka – financiranje dejavnosti in potreb posameznega oddelka, ki niso del izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, kakor tudi  nakup nadstandardne opreme (didaktični pripomočki, igrala, avdio–video oprema …) ter zagotovitev enakih možnosti za učence iz manj spodbudnih okolij pri udeležbi na ekskurzijah, v šoli v naravi, na športnih in kulturnih prireditvah, taborih in podobno. Prav tako je sklad namenjen za pomoč nadarjenim učencem (tabor za nadarjene).

Novost je, da se lahko Šolskemu skladu OŠ Leskovec pri Krškem nameni do največ 0,3 % dohodnine (Ur. l. RS, št. 125/22, z dne 30. 9. 2022). Podrobne informacije najdete na povezavi:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Vabimo vas, da obrazec “Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije” (v prilogi) izpolnite z vašimi podatki. Obrazec lahko izpolni vsak davčni zavezanec Republike Slovenije, ki bi želel del dohodnine nameniti našemu šolskemu skladu.

Izpolnjen obrazec lahko oddate v tajništvu šole do 16. 12. 2022 in ga bo šola poslala davčnemu uradu. Lahko pa ga osebno pošljete oz. dostavite pristojnemu finančnemu uradu. Mogoče ga je tudi izpolniti elektronsko – preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Osebni podatki, zapisani na obrazcu, se bodo posredovali samo za namen v zvezi z zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije.

Vsake prejete donacije bomo zelo veseli in zanjo hvaležni.

Zapisala predsednica Šolskega sklada:
Daniela Janušič

Ravnateljica:
Jožica Repše

Priloga: