Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) ob letošnjem svetovnem dnevu hrane (16. oktober) izpostavlja nepredvidljive dogodke, ki vplivajo na svetovno prehransko varnost s sloganom “Nihče naj ne ostane lačen” (“Leave NO ONE behind”).

V Sloveniji in po svetu se prehranska situacija iz različnih razlogov spreminja. Pomembno vlogo pri tem ima draginja. Delež lačnega in podhranjenega svetovnega prebivalstva narašča kot posledica pandemije Covid-19, spreminjajočih se podnebnih razmer, neenakosti med ljudmi, mednarodnih konfliktov in naraščajočih cen blaga in storitev.

Če želimo čim lažje prebroditi draginjo, ki je na pohodu, je potrebno iskati rešitve pri posamezniku, znotraj družine in v skupnosti.

Ob tej priložnosti delimo video prispevek, ki so ga pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, OE Ljubljana in OE Novo mesto. V prispevku so izpostavljena 3 ključna sporočila, ki lahko pripomorejo k bolj ekonomičnemu in uravnoteženemu prehranjevanju

Posnetek:

Tim Zdrave šole