Izkoriščen najlepši dan v tednu, pa še končno vsi v šoli. Z nami je gozdni učni dan preživela sodelavka, ki vodi tudi plezalno šolo. Skozi sproščeno vzdušje so otroci premagovali strah pred višino. Osvajali so različna plezala in krepili gibalne sposobnosti skozi igro. Razvijali so motorične sposobnosti, čustveno stabilnost, sposobnost sodelovanja v skupini, moč rok, ramenskega obroča in splošno vzdržljivost, kar vse vpliva tudi na finomotoriko pri pisanju. Mimogrede smo iskali še simetrične oblike v naravi in odkrivali spremembe v naravi s prvimi znanilci pomladi s pomočjo pravljice. Počutje, komunikacija in sodelovanje otrok je bilo neprimerljivo pouku znotraj šole. Odločitve za gozdne učne dni so temelji, ki pripomorejo h kvalitetnejšemu učenju in življenju.

Nataša Račič