Živi zdravo. Potuj trajnostno, je slogan evropskega tedna mobilnosti. Otroci iz našega vrtca smo ob tej priložnosti spoznavali prevozna sredstva in pomen onesnaževanja le teh. Skupaj s pomočjo staršev smo se igrali igrico “beli zajček”, ki smo mu s pomočjo prehojenih in ne prevoženih metrov, kožušček iz sivega spet povrnili nazaj v belo barvo.

Opazovali in šteli smo avtomobile ter druga prevozna sredstva. Ugotovili smo da jih je zares ogromno, kar pomeni da je naš zrak zelo onesnažen.

Spoznavali smo prometne znake in si pripravili prometni poligon. V tem tednu smo veliko hodili na sprehod, v gozd, na travnik, večino časa smo preživeli na svežem zraku ter tako poskrbeli da je naše telo močno in zdravo.

Prvi dan tedna mobilnosti pa smo s kredo porisali ulico in igrišče.

Strokovni aktiv Pika Nogavičke