Obveščamo vas, da je Vlada RS odločila, da se z 12. 4. 2021, ponovno za vse otroke odpirajo vrtci in šole.

V ponedeljek torej pouk nadaljujemo v prostorih šole. Še vedno pa veljajo vsi znani ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje, obvezno nošenje mask v vseh skupnih prostorih šole in za vse učence 6.-9. razreda tudi ves čas pouka, zračenje, varnostna razdalja, celotni pouk ves čas v eni učilnici, brez mešanja skupin …). Obvezni in neobvezni izbirni predmeti še vedno potekajo na daljavo.

Pouk bo potekal po znanem urniku. 4. in 5. razred pričenja pouk vsak dan ob 7.30. Z razredno uro jutri pričenjajo teden učenci 6. in 7. razreda. Učenci 8. in 9. razreda v ponedeljek pričnejo pouk ob 8.20. Še vedno velja, da učenci prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom svojih obveznosti, vozači pa s prvim ali drugim šolskim avtobusom, glede na urnik pouka.

Organizirano varstvo učencev 1. triade bo potekalo od 7. ure dalje po matičnih učilnicah.

Veseli smo, da bodo učenci zopet v šoli in skupaj se potrudimo, da bo tako ostalo do konca šolskega leta.

Ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem,
Jožica Repše