Oktobra 2020 je bibliobus Bralko prvič zapeljal po vijugavih poteh hribovja in dolin Posavja. Podružnično šolo Veliki Podlog je obiskal v ponedeljek, 12. oktobra 2020, en teden kasneje, 19. oktobra, pa se je ustavil še na matični šoli. Učenci so si ga ogledali od zunaj in pokukali v njegovo notranjost. Prijazni knjižničar nam ga je na kratko predstavil, voznik pa pokazal, kako se stopnice spremenijo v ploščad, da lahko do gradiva dostopajo tudi osebe na invalidskem vozičku.

Posavska potujoča knjižnica je skupen projekt treh osrednjih posavskih knjižnic (Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Brežice in Knjižnica Sevnica) in dveh krajevnih knjižnic (Knjižnica Radeče in Izposojevališče Kostanjevica na Krki). Z nakupom bibliobusa so zagotovili kvalitetno in stalno dostopnost do knjižničnega gradiva in knjižničnih storitev na oddaljenih območjih z manjšim številom prebivalcev.

Na spletni strani Posavska potujoča knjižnica si lahko ogledate predstavitev bibliobusa, poiščete gradivo, ki bi si ga radi izposodili ali postanete član. Članstvo je brezplačno. Ni potrebno, da ste član katere izmed zgoraj omenjenih knjižnic. Mladoletnim osebam mora vpisni obrazec podpisati eden izmed staršev oziroma skrbnikov. Gradivo si izposodite za 1 mesec in ga lahko tudi podaljšate.

Vsi učenci, ki bi želeli postati člani Posavske potujoče knjižnice, lahko pri razredničarki ali knjižničarki dobijo vpisni list, ki ga izpolnijo in vrnejo razredničarki. Lahko opravite tudi spletni vpis, vendar morate oddati tudi vpisni list v tiskani obliki.

Oglejte si razpored obiskov po krajih in ga obiščite tudi vi!