Starši/skrbniki lahko na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli zaprosijo za status učenca (perspektivni ali vrhunski športnik oziroma perspektivni ali vrhunski umetnik).

Učenec, ki želi pridobiti status učenca, skupaj s starši izpolni eno od vlog za dodelitev statusa ter jo odda v tajništvo šole (ga. Barbari Bizjak) do vključno 30. 9. 2020.

Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.