07 49 04 060
 

Učna gradiva za šolsko leto 2020/21

Spoštovani starši!

Strokovni aktivi učiteljev so izbrali gradiva za šolsko leto 2020/21.

Seznami gradiv so dostopni na spletni strani pod zavihkom knjižnicaučbeniški sklad. 

 

1. -3. razred

Izbrana učna gradiva (učbenike in delovne zvezke) za 1., 2. in 3. razred nabavi šola iz sredstev učbeniškega sklada. Učenci prejmejo komplete prvi šolski dan. Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta, medtem ko delovne zvezke obdržijo. Potrebščine po izboru učiteljev kupite starši v trgovini, ki jo izberete sami.

 

4. – 9. razred

Učenci si komplete učbenikov izposodijo iz učbeniškega sklada. Prejmejo jih prvi teden v septembru. Izposoja učbenikov je brezplačna. Učenci jih ob koncu šolskega leta vrnejo v sklad. Za poškodovane, uničene ali izgubljene učbenike so dolžni plačati odškodnino.

Delovne zvezke in potrebščine kupijo starši v trgovini, ki jo izberejo sami.

 

Seznami učnih gradiv in potrebščin so dostopni tudi v knjigarnah in spletnih knjigarnah:

 

Skrbnici učbeniškega sklada:
Marina Sokolovič
Marija Simončič