Skoči na glavno vsebino

Naključne slike

soncki_marec_2016_11 cebelarji_regijsko_2016_06 nerezine_svn4_2016_dan1_03 ustvarjalni_vikend_okt_2016_04 lj_maraton_2016_04 svetovni_dan_tv_nov_2017_04 kvop_obcinsko_2019_09 jesenski_ziv_zav_pp_2019_03 jesenski_ziv_zav_pp_2019_46 Gozdni_dan_uc_vseb_feb_2022_04
 

Arhiv prispevkov

 
 

Mladi poročevalci za okolje

 

BI ŽELELI POSTATI MLADI NOVINARJI?
VAS ZANIMAJO OKOLJSKE TEME?

Mladi poročevalci za okolje (YRE)

Mladi poročevalci za okolje je mednarodni program, v katerem sodeluje prek 70.000 dijakov in študentov ter 7.500 učiteljev in mentorjev v 28 državah po vsem svetu. Namenjen je prepoznavanju, analiziranju, razumevanju in povezovanju vzrokov, učinkov ter posledic različnih okoljskih aktivnosti in procesov v lokalnem okolju, ki jih je posredno mogoče povezati tudi z globalnimi izzivi. Eden izmed ciljev projekta je, da mladi razmišljajo o okoljskih izzivih ter tudi druge spodbujajo k razmišljanju o njih in skupnemu iskanju rešitev.

Tudi v šolskem letu 2019/2020 spodbujamo učence, da postanejo poročevalci o okolju in za okolje, opazujejo ter raziskujejo svoj prostor, prepoznavajo težave in izzive, ugotavljajo njihove vzroke ter učinke, poiščejo dodatne informacije in pojasnila pri strokovnjakih. Iščejo lahko primere, projekte in posameznike, ki s svojim delovanjem prispevajo k izboljšanju stanja v okolju ali pa – nasprotno – opozarjajo na dejavnosti, ki okolju povzročajo negativne učinke.

Projekt Mladi poročevalci za okolje v šolskem letu 2019/2020 izvajata program Ekošola in Delo.

Najboljše izdelke bodo predvidoma objavljeni v časniku DELO ter na spletni strani www.delo.si. Ob koncu natečajnega obdobja bodo med trije najboljši prispevki nagrajeni.

Nagrade:

 • naročnina na Delo Ekspres (mesečna, polletna, letna)
 • ogled medijske hiše Delo (predstavitev Dela, redakcije, novinarjev, nastajanja časopisa, prisotnost na uredniškem sestanku)

Kdo lahko sodeluje?

V natečaju lahko sodelujejo učenci stari od 11 let dalje, ki oddajo prispevke v treh starostnih kategorijah: 11–14 let, 15–18 let,19–25 let.

O čem naj pišem?

Teme prispevkov so v šolskem letu 2019/2020 naslednje:

 • Podnebne spremembe
 • Gozd
 • Trajnostna mobilnost
 • Biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo

Kako naj pripravim prispevek?

Pripravite lahko tri vrste novinarskih prispevkov: pisne, fotografske ali videoprispevke.

 • Pisni prispevki: Zaželeno je, da imajo pisni prispevki obliko enega od naslednjih novinarskih žanrov: poročila, ankete, intervjuja ali komentarja. Če spodaj kliknete nanje, boste prišli do kratkega opisa zakonitosti vsakega od njih.
  Poročilo
  Anketa
  Intervju
  Komentar 
 • Fotografski prispevki: Kot fotografski prispevek lahko pošljete eno fotografijo ali galerijo, v kateri je do 12 fotografij. Fotografije naj bodo opremljene naslovom (do 140 znakov) in kratkim opisom (do 150 besed). Opis mora pojasniti povezavo med obravnavnim okoljskim problemom ali izzivom oz. življenjskim slogom ter temo in po možnosti nakazati rešitve.
 • Videoprispevki: Videoprispevek naj bo pripravljen kot dokumentarni film, reportaža ali intervju. Imeti mora naslov (do 140 znakov). Zaželeno je, da dolžina ne presega treh minut. Videoprispevek naj bo pripravljen tako, da ga je mogoče objaviti na portalu YouTube.

Opazujte in raziskujte torej svoje okolje, poročajte o ugotovitvah ali napišite svoje mnenje o njih, pri tem pa naj vas spremlja – enako kot prave novinarje – zavezanost k resnicoljubnosti ter točnosti.

Do kdaj moram poslati prispevek? 

Prispevke, ki jih lahko pripravi tudi več avtorjev skupaj, je treba poslati najkasneje deset dni po koncu razpisane teme.

Prispevke bomo zbirali po zaključku vsakega cikla in sicer:
Podnebne spremembe (oktober – november) do  vključno 20. 12. 2019
Gozd (december – januar) do vključno 11. 2.  2020
⇒ Trajnostna mobilnost (februar – marec) do vključno 12. 4. 2020
Biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo
(april – maj ) do vključno 7. 6. 2020
+ dodatne teme in vsebine po lastni izbiri

Kam naj pošljem prispevek? 

Prispevke pošljite na elektronski naslov multimedijskil@gmail.com

Na isti naslov pa lahko pišete tudi z vsemi idejami, vprašanji, razmišljanji.

Lep pozdrav

učiteljica Dženi

 
 
 
 
Dostopnost