V sredini oktobra, natančneje 16. 10., se obeležuje dan hrane. Ta dan je uvedla organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Sama organizacija se je ustanovila leta 1945. Njihov namen je bil ozaveščanje ljudi, da v svetu živi veliko ljudi, ki trpijo za pomanjkanjem hrane. Izbrskali smo podatek, da v letu 2018 ni imelo dovolj hrane okrog 820 milijonov ljudi, kar pomeni, da je bil lačen eden od devetih ljudi.  Tudi 3. d-razred se je odločil, da bo poiskal podatke, razmislil o hrani in bo od zdaj naprej ozaveščal svoje prijatelje, znance in družino.

Na začetku smo imeli razpravo, kaj sploh pomeni, da je nek dan razglašen za svetovni dan hrane, zakaj se je ustanovilo društvo, kaj vse so si oni zadali za svoje cilje, kaj lahko naredimo, da preprečimo zavrženo hrano in kako bi jo lahko ponovno uporabili. Vse svoje zamisli in poiskane podatke smo združili v miselne vzorce.

Svoje delo smo podkrepili s skupinsko debato in prišli do zanimivih spoznanj in novih informacij, ki jih bomo trdno shranili v svoj spomin. Po končanem zapisu, smo svoje delo tudi predstavili svojim sošolcem. Zelena skupina je narisala in opisala, kaj vse lahko imamo na zdravem krožniku, rdeča skupina je prebrala besedilo o svetovnem dnevu hrane in izpisala najpomembnejše podatke in modra skupina je povzela, kako bi lahko zmanjšali količino porabljene hrane.

Ob samem predstavljanju so ostali sošolci razmišljali in če smo kaj pozabili zapisati, tudi dopisali. Naše delo se je nadaljevalo z zbirnikom izrezkov iz reklam. Nekaj izrezkov smo naredili že doma, nekaj pa smo izrezali še v šoli.

Ob tem so se učenci pogovarjali, kaj bodo izrezali; a bodo samo zdrave stvari ali bi lahko tudi čokolado… in pri tem smo razvijali kritično mišljenje, s katerim smo dobili zamisel, da stvari lahko damo v prehransko piramido in jih s tem ločimo na ustrezne dele. Spoznali smo pojem prehranska piramida in povedali, da je z razlogom piramida in ne kvadrat, da moramo stvari, ki so na vrhu piramide uživati v manjših količinah in tiste, ki so na dnu v večjih. Samo delo je potekalo tako, da so učenci hodili po izrezke in jih uvrstili v ustrezen predalček v piramidi.

Ob koncu smo piramidi dali tudi ime in zapisali imena predalčkov. Sledila je evalvacija in pregled našega dela, kjer smo ugotovili, da smo danes predelali zanimivo snov in se že veselimo novih aktivnosti in novih podatkov.

Simona Škvarč, razredničarka 3. d-razreda