Osnovna šola Leskovec pri Krškem vas vabi, da se v šolskem letu 2019/20 pridružite projektu

IZBOLJŠAJMO ODNOS DO HRANE.

V dobi, ko je hrane včasih na pretek, se dogaja, da otroci z njo ne znajo več smotrno ravnati. Povečuje se količina odpadne hrane, na drugi strani pa so nekateri lačni. Učence bi radi izobrazili o tem, kako ravnati s hrano, kam z odpadno hrano in kam s hrano, ki ostane nerazdeljena. Želimo jih ozaveščati o količini odpadne hrane, za katero si želimo, da bi je bilo čim manj, zato lahko sami zmanjšajo količino odpadkov in smotrno sooblikujejo jedilnike.

Projekt bo potekal skozi celotno šolsko leto. Primeren je za vrtce, otroke osnovnih šol in dijake srednjih šol. Prijavljene šole lahko sodelujejo v projektu na daljavo.

 

Podrobnosti o projektu, prijavnico in obrazec za poročilo si lahko preberete spodaj:

 

Koordinatorica projekta:                                                                               Ravnateljica:

Tanja Lakner                                                                                                 Jožica Repše