Spoštovani devetošolci, devetošolke in starši!

Bliža se informativni dan na srednjih šolah, za njim pa tudi čas prijave na srednjo šolo, zato vas v ponedeljek, 5. februarja 2018, ob 17. uri vabim  na roditeljski sestanek, na katerem bom podrobneje predstavila razpis za vpis v srednje šole, ga. Janja Starc iz OZ Krško pa bo na kratko predstavila vajeniški sistem izobraževanja.

Pred sestankom se bodo v media centru od 16.30 do 17. ure predstavila nekatera posavska podjetja, ki bi nam rada predstavila svoje potrebe po delavcih.

Po končanem skupnem roditeljskem sestanku boste še z razredniki nekoliko analizirali učni uspeh v prvem ocenjevalnem obdobju.

Hkrati vas obveščam, da je razpis za vpis v srednje šole objavljen na spletni strani ministrstva za šolstvo (http://www.mizs.gov.si) na naslovu  http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

V kolikor še niste odločeni, kam po osnovni šoli ali pa bi se želeli o svoji odločitvi posvetovati, vas vabim na razgovor o nadaljnji izobraževalni poti vašega otroka. Starši se naročite na razgovor z otrokom po telefonu na številki: 07 490 40 67 ali po elektronski pošti: melita.vegelj@gmail.com.

Informativni dan bo 9. in 10. februarja 2018.

Šol. svet. del.
Melita Zagorc Vegelj, univ. dipl. psih.