Naša šola je v tem šolskem letu vključena v projekt, ki ga izvajamo skupaj z občino Krško, Obrtno zbornico Krško in Gospodarsko zbornico. Vključeni sta tudi OŠ Artiče in OŠ Kostanjevica na Krki ter posamezni podjetniki. Namen projekta je razvijati interes za poklicno in strokovno izobraževanje pri učencih, s poudarkom na tehniških poklicih. V okviru projekta bomo v dveh letih opravili dve ekskurziji z ogledom podjetij. V okviru projekta smo že nabavili nekaj opreme za tehnični pouk.

31. januarja bomo v sodelovanju z MC Krško izvedli tehniški dan o poklicih za učence 8. in 9. razreda. K udeležbi ste povabljeni tudi starši, o čemer ste bili že obveščeni preko pisnih vabil.

Z naslednjim tednom pa začnemo izvajati delavnice za učence, v katerih bodo posamezni podjetniki predstavili svoj poklic. Tako bodo predstavljeni naslednji poklici:

  • cvetličar,
  • elektro poklici,
  • gradbeni poklici,
  • frizer,
  • kovinar.

Terminski načrt za izvajanje delavnic v okviru projekta Podjetna 9-ka na OŠ Leskovec pri Krškem:

poklic
1. do 5. razred
(12.30 – 14.00)
6. do 9. razred
(12.55 – 14.30)
Frizer (frizerski studio Ane-Mari, ga. Ana Marija Danko) Petek, 26. 1. Četrtek, 25. 1.
Lesar (Metalika, g. Igor Arh) Petek, 23. 2. Četrtek, 1. 2.
Kovinar (Kovinska galanterija, g. Mitja Lekše) Petek, 9. 3. Petek, 23. 3.
Cvetličar (Vrtni center in cvetličarna Kerin, g. Janko Kerin) Petek, 16. 3. Četrtek, 22. 3.
Elektro poklici (Arh Elektromehanika, g. Dušan Arh) Petek, 6. 4. Četrtek, 29. 3.
Gradbeni poklici (Gradbeništvo in prevozi Kodrič, g. Primož Kodrič) Petek, 11. 5. Četrtek, 10. 5.

Učenci se bodo za delavnice odločali prostovoljno, za vsako posebej glede na interes. V eni delavnici bo lahko največ 20 otrok. Najprej bomo povabili učence 4. in 5. razreda ter 7. in 8. razreda. V primeru, da bodo še prosta mesta, bomo povabili še učence ostalih razredov.  Delavnice bo koordinirala (obveščala učence in zbirala prijave) učiteljica Darja Pleterski.

Šol. svet. del.: Melita Zagorc Vegelj