20. novembra 1959 je bila sprejeta Deklaracija ZN o otrokovih pravicah in leta 1989 Konvencija o otrokovih pravicah. S tem so otroci postali nosilci svojih pravic in niso več le predmet zaščite.

Vsak otrok ima pravico do preživetja in razvoja, pravico da se šola, da živi brez nasilja in zlorab, da sodeluje v družbi in da je slišan.

Štiri vodilna načela konvencije so: načelo nediskriminacije, načelo otrokove koristi, pravica do življenja, preživetja in razvoja ter pravica otroka do svobodnega izražanja mnenj v vseh zadevah v zvezi z njim. Slovenija, ki je pogodbenica vseh navedenih dokumentov, si na področju otrokovih pravic prizadeva za izboljšanje položaja otrok po svetu, in sicer za zaščito otrokovih pravic pred različnimi oblikami nasilja, za njihovo opolnomočenje in s tem tudi participacijo.

Na ta dan praznuje tudi Tom telefon za otroke in mladostnike, ki ga izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije. Tom telefon (pokliči 116 111) že 25 let pomaga otrokom in mladim, da se lahko obrnejo nanj, ko so v stiski in lahko brez sramu vprašajo vse, kar želijo ter zaupajo svoje težave.

 

Svoje želje za otroke po svetu  so nam zaupali v 1. b razredu.