Drage učenke in učenci, spoštovani starši in zaposleni!

 

Novo šolsko leto je nadaljevanje nečesa, kar smo zasnovali v preteklosti in hkrati tudi priložnost za začetek nove zgodbe. Vanjo vsi vstopamo polni pričakovanj, želja in načrtov.

Verjamem, da se bomo v tej zgodbi za dosego našega skupnega cilja, to je kakovostnega znanja, vsi trudili po najboljših močeh – tako učenci in učitelji kot tudi starši. Uspelo nam bo namreč le skupaj, v povezanosti in zaupanju.

Ob tem pa je prav, da ne pozabimo, da bodo prihodnost lahko spreminjali samo ljudje z oblikovanimi temeljnimi vrednotami in občutkom za sočloveka. Z gotovostjo lahko trdimo, da za uspešnost bodočih odraslih ne bo dovolj le znanje, pač pa jim moramo privzgojiti tudi delovne navade, odgovornost za svoje rezultate in spoštovanje avtoritet.

Zato, dragi starši, zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar zmorejo. Spodbujajte jih, predvsem pa jim bodite vzor. Zavedajte se, da namesto otrok ne morete delati, se učiti. Lahko pa jih spremljate, jih spoznavate, oblikujete in jim pomagate pri osebni rasti. Pri tem bodite realni in previdni. Dobro sodelovanje, spoštljivi odnosi, medsebojno upoštevanje mnenj in medsebojno zaupanje so še kako pomembni za otrokovo učno uspešnost  in  razvoj.

Vi, učenci in učenke, pa bodite do sebe zahtevni in odgovorni. Marljivo in samostojno opravljajte svoje delo in s spoštovanjem vzemite vse najboljše, kar vam ponujamo. Čaka vas mnogo izzivov in priložnosti. Naj vas vodi zavedanje, da je znanje vrednota in dragocenost, ki ju nosimo s seboj in nam ju ne more nihče vzeti. Res je sicer, da pot do tega cilja ni enostavna, a z resnim, odgovornim učenjem in s primernim vedenjem vam bo zagotovo uspelo.

Drage sodelavke in sodelavci, z veliko mero pedagoškega navdušenja, strokovnosti, energije in zanosa sledimo naši viziji. Skupaj s starši pomagajmo otrokom odraščati. To naj nam bo v veselje, šola in dom pa se naj uspešno dopolnjujeta pri svojem poslanstvu.

Šolsko leto se je torej pričelo z mnogimi zastavljenimi cilji, koristnimi napotki za delo in naj bo šolsko leto 2017/18 še ena izmed zgodb, ki se je bomo z veseljem spominjali.

Ravnateljica Jožica Repše