V ponedeljek, 6. 2. 2017, bo na šoli roditeljski sestanek za učence in starše 8. in 9. razredov:
– od 16. do 17. ure se bodo v avli predstavile srednje šole iz Posavja in Novega mesta,
– ob 17. uri bo šolska svetovalna delavka predstavila nekatere informacije o izbiri srednjih šol in vpisu,
– ob 17.45 pa boste imeli srečanje z razredniki z namenom analize uspeha v prvem ocenjevalnem obdobju.

Vabljeni!