Odzvali smo se prijaznemu povabilu družine Mrgole, ki so nam odstopili del njive s koruzo, da smo se seznanili, kako so v času naših babic in dedkov opravljali kmečka opravila. Koruzo smo krhali, nalagali na prikolico, jo ličkali in ružili. Otroci so pri delu uživali in pridno pomagali.

Na njihovi domačiji smo si ogledali tudi trte in staro prešo.