Starše vljudno vabimo, da se skupaj z otrokom redno udeležujejo govorilnih ur, ki so vsak drugi ponedeljek v mesecu na matični in podružnični šoli v popoldanskem času, praviloma od 14.30 do 16.30.

GOVORILNA URA
1. 10. oktober 2016 v Leskovcu in Velikem Podlogu
2. 14. november 2016 v Leskovcu in Velikem Podlogu
3. 9. januar 2017 v Leskovcu in Velikem Podlogu
4. 13. marec 2017 v Leskovcu in Velikem Podlogu
5. 10. april 2017 v Leskovcu in Velikem Podlogu
6. 15. maj 2017 v Leskovcu in Velikem Podlogu