Učenci si lahko del predmetov izberete sami. Pri njih lahko poudarite in razvijate svoja močna področja ter se dokažete.

Dobro preglejte ponudbo izbirnih predmetov, pozanimajte se pri učiteljih, posvetujete se s starši, potem pa izberite. Ko predmet izberete, ga morate obiskovati in boste tudi ocenjeni.

V razdelku učenci/izbirni predmeti imate več informacij. Liste z informacijami ste že prejeli. Prosimo, da jih vrnete na razredni uri v ponedeljek, 23. 5. 2016.