V torek, 19. 1. 2016,  je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz geografije. Sodelovalo je 29 učencev iz 6. do 9. razreda. Razpisana tema je bila Naravne znamenitosti Slovenije. Samo tekmovanje je bilo razdeljeno v tri sklope:

  • naloge izbirnega tipa,
  • naloge dopolnjevanja in pisnih odgovorov,
  • terenske naloge.

V večini so učenci dosegli zadovoljive rezultate, saj jih je 10 osvojilo bronasto priznanje. Najboljši trije se uvrstijo naprej na regijsko tekmovanje (letos bo potekalo v mesecu marcu na OŠ Podbočje) in ti učenci si zaslužijo še posebno pohvalo za lepe dosežke:

  • Katja Volčjak – 9.c
  • Laura Ivanšek – 8.b
  • Brigita Vizlar – 9.b

Mentor: Franci Žibert