SOLIDARNOST – dejavnosti v 1. a , september do december 2015
V prvem a razredu smo se v tem letu veliko posvečali dejavnostim za senzibilizacijo otrok in nas odraslih, do različnosti. V ta namen in tudi sicer v razredu uporabljamo abecedo gluhih in gluhonemih, s čimer dosegamo več ciljev, med drugim tudi na področju grafomotorike in opismenjevanja.

Sodelovali smo v dobrodelni akciji, kot tudi druga dva prva razreda na naši šoli, s katero smo izdelovali v razredu igrače in jih podarili vrtcu, ki jih razdeli med socialno ogrožene otroke.

Kot enega boljših primerov dobre prakse pa smo pričele sodelovanje z OŠPP. Obiskali smo jih na njihovi šoli in za v naprej načrtujemo več dejavnosti skupnega druženja za to in naslednje šolsko leto.

Učiteljici Klavdija Mirt in Gordana Šeško