Spoštovani, posredujemo vabilo in ponudbo študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Spoštovani starši,

študenti Specialne in rehabilitacijske pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani vam tudi letos nudijo trening vedenjsko kognitivne metode za izboljšanje branja avtorice mag. Nade Anić, klinične psihologinje iz Zagreba. Metoda je primerna za otroke 2. (ki so se brati pričeli že v prvem razredu), 3., 4. in 5. (eventualno tudi 6.) razreda devetletne osnovne šole, ki imajo pri branju težave zaradi različnih vzrokov kot npr. disleksije, hiperkinetične motnje in motnje pozornosti.

Naloga študentov pri izvajanju metode je, da vodijo otroke in starše od stopnje do stopnje, trening pa nato po navodilih izvajate z otrokom starši sami (Ker se je v preteklih letih dogajalo, da so starši pričakovali neposredno pomoč študentov, naj poudarim, da trening izvajate starši ob vodenju in po navodilih študentov). Predvidenih je 4 do 5 srečanj z otrokom in z vami starši na vašem domu, na katerih bodo študentje vam staršem posredovali navodila in način dela pri izvedbi treninga, starši pa boste nato dnevno izvajali 10 minutni trening. Starši, ki jih tovrstna pomoč zanima, naj se obrnejo na e-naslov:milena.kosak-babuder@guest.arnes.si ali na telefon 031-737-520.

Pomoč je individualna in brezplačna, saj sodi v sklop obveznosti študentov. Seveda pa imate starši tudi možnost, da se s študentom dogovorite tudi za druge oblike pomoči. Otroci, ki bi potrebovali pomoč so lahko iz krajev od koder so naši študenti, tudi iz Krškega.