Predstavitev programa

Osnovna šola Leskovec pri Krškem s šolskim letom 2015/2016 sodeluje v projektu Zdrav življenjski slog, ki se financira iz Evropskih skladov in zavoda Planica. Projekt je prvič zaživel v letu 2011. Program omogoča otrokom vključevanje v minimalno 2 dodatni uri športne vzgoje na teden, ki sta vodeni pod strokovnim nadzorom športnega pedagoga in je namenjen vsem otrokom. Raziskave so pokazale, da je projekt zelo dobro zasnovan in da se napredki že postopoma kažejo, še posebej pri rezultatih športno vzgojnega kartona. Potrebno je poudariti, da otroci pri teh urah niso ocenjeni, da je program popolnoma brezplačen, otrokovo udejstvovanje pri programu pa je izbirno. Cilj dodatnih ur je odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti).

Podatki iz leta 2010, ko je Fakulteta za šport naredila raziskavo, kjer je primerjala podatke o športno vzgojnem kartonu 11 letnika iz leta 1990 in 2010, so zaskrbljujoči. Pri testiranju vzdržljivosti (tek na 600m) je 11 letnik sodobnega časa dosegel 13s počasnejši čas kot 11 letnik leta 1990.

Dragi starši to je samo en podatek, ki nam je lahko v opozorilo, da če bomo tako nadaljevali, se našim otrokom ne piše zdrava prihodnost. Z vašo prijavo na »Zdrav življenjski slog« boste otroku dali možnost pridobitve dodatnih gibalnih znanj, otrok pa si bo pridobil zdrav način življenja, ki mu bo v prihodnosti le koristil.