Del predmetov v 7., 8. in 9. razredu lahko učenci izberejo. Ko so učenci predmet izbrali, ga morajo obiskovati in so pri njem tudi ocenjeni.
Učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Izbirni predmet tujih jezikov se izvajajo dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa 1 uro tedensko.
Oprostitev od izbirnega predmeta
Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali eno uro tedensko. Vlogo za oprostitev oddajte razredniku, potrdilo o vpisu v glasbeno šolo pa oddajte v šoli do 31. 8. 2015.

Nekaj informacij o izbirnih predmetih med katerimi lahko izbirate za šolsko leto 2015/2016 smo zbrali v brošuri Izbirni predmeti.

Preglejte ponudbo, pogovorite se z učitelji, da se boste lažje odločili.