Spoštovani devetošolci, devetošolke in starši!

Bliža se informativni dan na srednjih šolah, za njim pa tudi čas prijave na srednjo šolo, zato vas vabim na razgovor o nadaljnji izobraževalni poti. V kolikor še niste odločeni, kam po osnovni šoli ali pa bi se želeli o svoji odločitvi posvetovati, predlagam, da se starši naročite na razgovor z otrokom in sicer po telefonu na številki: 07 490 40 67 ali po elektronski pošti: melita.vegelj@gmail.com.

Hkrati vas tudi obveščam, da je razpis za vpis v srednje šole objavljen na spletni strani ministrstva za šolstvo (http://www.mizs.gov.si) na naslovu http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c17909

Roditeljski sestanek, na katerem bom razpis podrobneje predstavila bo 9. februarja 2015, ko se bodo na stojnicah predstavile tudi nekatere posavske in dolenjske srednje šole.
Informativni dan bo 13. in 14. februarja 2015.

Šol. svet. del.
Melita Zagorc Vegelj, univ. dipl. psih.