V šolskem letu 2014/15 se neobvezni izbirni predmeti ne bodo izvajali.