Kot smo že zapisali,  je naše delovanje v okviru programa Etika in vrednote organizirano tako, da v določenem obdobju več pozornosti namenimo določeni vrednotni domeni. Seveda to ne pomeni, da izven tega vrednote zanemarimo. Tako smo se do konca aprila v večji meri ukvarjali z vrednotami s področja Znanje in modrost, ki je vključevalo vrednote: resnica, miselna odprtost, razumnost, perspektiva, odgovornost, ljubezen do učenja in znanja in zmernost.

Svoje aktivnosti so učenci predstavljali na oglasnih deskah, strokovne delavce pa smo pozvali, da so zapisali, kaj so z učenci izvajali. Tako se je izkazalo, da so:

–          na razrednih urah, znotraj pouka in pri drugih dejavnostih namenili več pogovora na temo znanje, kako do njega, kje se učimo, učenje za poklic, učenje od starejših …  Spodbujali so ozaveščenost glede lastnega znanja in modrosti ter prepoznavanje tega pri drugih;

–          brali so zgodbice in knjige na to temo in se potem o tem pogovarjali, dramatizirali, ustvarjali;

–          ogledali so si film na to temo in se po ogledu pogovorili;

–          opisali osebe iz domačega kraja in svetovno znane osebnosti, ki jih je odlikovalo predvsem znanje, naredili plakate;

–          v knjižnici je bilo posebej izpostavljeno izbrano gradivo na to temo;

–          pridobivali so nova znanja in izkušnje (naredili hotel za žužke, gradili stolp iz časopisnega papirja, reševali problemske naloge);

–          naredili videoposnetek – kako se učiti (O učenju);

–          naredili razredno raziskavo o šolskem uspehu razreda