Celotna šolska pravila zapisana v šolskem letu 2018/19 si lahko pogledate tu: Celotna šolska pravila.

 

Šolska pravila po sklopih

I. Dolžnosti in odgovornosti učencev
II. Načini zagotavljanja varnosti
III. Pravila obnašanja in ravnanja
IV. Vzgojni ukrepi ob kršitvah šolskih pravil
V. Pohvale učencem
VI. Organiziranost učencev
VII. Odsotnost učencev od pouka in opravičevanje odsotnosti
VIII. Sodelovanje šole pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev