Tudi v podaljšanem bivanju podpiramo in udejanjamo prednostno nalogo naše šole – soustvarjanje vključujoče šolske klime. Med samostojnim učenjem, sprostitvenimi dejavnostmi, med dejavnostmi povezanimi s prehrano in med ustvarjalnim preživljanjem prostega časa krepimo občutek povezanosti, vključenosti in sprejetosti vseh udeležencev vzgojno – izobraževalnega procesa. Udejanjamo cilje Eko šole in Zdrave šole ter sodelujemo pri različnih projektih naše šole (Unesco in ostali projekti).

Marca smo vsi oddelki podaljšanega bivanja brali knjige z ekološko tematiko in s tem razvijali ekološko zavest. Ob praznikih organiziramo različne kulturne prireditve in razstave ter tako popestrimo kulturno – umetniško dogajanje na šoli. Ob 8. februarju smo pripravili že tradicionalno razstavo za pesnika vseh oddelkov. Ob 8. marcu smo z ročno izdelanimi ogrlicami, vrtnicami in nageljčki razveselili svoje mamice in babice. 15. 3. 2024 smo med podaljšanim bivanjem organizirali šolski ples. Skozi vse leto skupaj skrbimo za dekoracijo predprostora in ga polepšamo z izdelki otrok.

Predstavljamo vam naše raznolike umetniške in športne dejavnosti. Naj fotografije spregovorijo.

Učenci in učitelji podaljšanega bivanja