V četrtek, 12. 10., smo imeli v Podlogu na obisku gospo Marijo Attems Auersperg. (upodobila jo je gospa Sonja Levičar iz KD Leskovec pri Krškem)

Poglejmo, kaj so si učenci zapomnili:

Ime ji je Marija, piše se Attems Auersperg. Ona je grofica. Imela je sina Teota. Njen sin je padel s konja in se ubil.

Matic Račič, 3. VP

Marija Attems nam je povedala, da so se peljali s kočijami. Zelo rada je imela rože. Njena najljubša roža je vrtnica. Rada je slikala. Njen sin je umrl pri 21-ih letih. Padel je s konja.

Kaja Zorič, 3. VP

Obiskala nas je Marija Attems Auersperg. Njenemu sinu je bilo ime Teodor. Zelo rada je slikala rože. Najljubša roža ji je vrtnica. Okoli gradu je imela polno rož.

Eva Kosovan, 3. VP

Ime ji je Marija Attems Auersperg. Rada slika rože. Njena najljubša roža je vrtnica. Njena obleka je zelo velika.

Zala Bogovič, 3. VP

Ime ji je Marija. Živi v gradu. Grad se imenuje Šrajbarski turn. Marija je imela sina Teodorja, ki ni živel dolgo. Padel je s konja. Marija se piše Attems Auersperg. Rada slika rože.

Ruben Zagrajšek, 3. VP

Nekoč je živela grofica. Imela je enega sina. Grofica je imela zelo rada rože. Najraje je imela vrtnice. Rada je šla v park. Tam je nabrala šopek rož in ga naslikala. Z grofom sta imela lep vrt rož. Imela sta vrtnarja. Nekoč je grofica prišla na šolo Veliki Podlog. Veliko stvari je povedala otrokom.

Jerca Jelen, 3. VP